Wednesday, March 15, 2017

Nghị Viện Anh (bài 1) : Những người Mỹ tại Nghị viện Anh (Yanks at Westminster) .
Dịch từ nguồn : National Geographic tháng 8 1946 (trang 225-252) ; tác giả : Leonard David Gammans , Nghị viên Anh (M.P. of the U.K.)
. .
“Nghị Viện của Anh gồm : Viện của Thứ dân (House of Commons) và Viện của Quý tộc (House of Lords) là những phòng hình thuôn/chữ nhựt (oblong) trong đó phe Cầm quyền ở bên phải của Chủ tịch viện (Speaker) và phe Đối lập ở bên trái , với một khoảng trống rõ ràng ở giửa .
Một những điều kỳ lạ của viện Thứ dân làm du khách thắc mắc là có hơn 600 nghị viên nhưng chỉ có chổ ngồi cho khoảng 400 ng .
Khi những dự án cho Viện Thứ dân mới - được thảo luận trong năm 1943 , phần lớn tranh cải (argument) xảy ra ở chỗ nên tiếp tục cách sắp xếp này hay ko .
Mới nhìn ai cũng thấy điều kỳ quặc (odd) là 1/3 các nghị viên KHÔNG có chỗ ngồi (nôm na là ko có chổ đặt đít) ; nhưng , mặt khác , trừ những buổi tranh cải của các vấn đề (occasion) đặc biệt , ít khi các NV có mặt đầy đủ , và một phòng rộng lớn để có thể chứa tất cả các NV sẽ mất sự sự thân tình/gần gũi (intimacy) của các cuộc tranh cải kiểu đánh giáp-lá-cà (cut-and-thrust) thường được ghi nhận tại viện này . (xin xem hình 1) .
H2 : Ngồi thế này làm sao mà ngủ được , thảo nào chỉ có 2/3 NV có mặt !
Vì vậy , hầu như chắc chắn , khi Viện này được xây lại , sẽ vẫn xấp xỉ (approximately) cũng kích thước này . (Viện đã bị sụp đổ , hình 2 , sau cuộc ném bom của Đức trong 5 giờ vào ngày 10.05.1941 . Dù sự đe dọa bị ném bom kéo dài hơn 4 năm , các NV của QH đã từ chối rời London . Phải ít nhứt 5 năm mới xây xong Viện) . Trừ sự ưu đãi đặc biệt , không có NV được dành một chỗ riêng . Một NV muốn dành 1 chỗ cho ông ta , phải viết tên mình lên 1 thẻ và để nó , trước giờ CẦU KINH (prayers) trên ghế mà ông muốn ngồi ; và ông phải có mặt tại giờ cầu kinh hay quyền được ngồi của ông sẽ mất (lapse) .
Hình 3 : Viện Thứ dân bị trúng bom trong cuộc ném bom (blitz) kéo dài 5-giờ vào đêm trăng ngày 10.05.1941 .
Tôi ko thể nào làm cho các du khách Mỹ của tôi hiểu được một tòa nhà như vậy chỉ chứa 2/3 thành viên của nó . Một bé trai từ New York đã đặt câu hỏi sinh động , “ý gì khi chọn 1 người vào QH mà ko cho ông này một nơi để ngồi khi ông đến đó ? “

H2 : Ngồi thế này làm sao mà ngủ được , thảo nào chỉ có 2/3 NV có mặt !
Vì vậy , hầu như chắc chắn , khi Viện này đc xây lại , sẽ vẫn xấp xỉ (appproximately) cũng kích thước này . (Viện đã bị sụp đổ , hình 2 , sau cuộc ném bom của Đức trong 5 giờ vào ngày 10.05.1941 . Dù sự đe dọa bị ném bom kéo dài hơn 4 năm , các NV của QH đã từ chối rời London . Phải ít nhứt 5 năm mới xây xong Viện) . Trừ sự ưu đãi đặc biệt , không có NV được dành một chổ riêng . Một NV muốn dành 1 chổ cho ông ta , phải viết tên mình lên 1 thẻ và để nó , trước giờ CẦU KINH (prayers) trên ghế mà ông muốn ngồi ; và ông phải có mặt tại giờ cầu kinh hay quyền được ngồi của ông sẽ mất (lapse) .
Hình 3 : Viện Thứ dân bị trúng bom trong cuộc ném bom (blitz) kéo dài 5-giờ vào đêm trăng ngày 10.05.1941 . Dù những đe dọa bị ném bom kéo dài hơn 4 năm , các NV đã từ chối rời Luân đôn . Để xây lại , phải ít nhứt là 5 năm .
Tôi ko thể nào làm cho các du khách Mỹ của tôi hiểu đc một tòa nhà như vậy chỉ chứa 2/3 thành viên của nó . Một bé trai từ New York đã đặt câu hỏi sinh động , “ý gì khi chọn 1 người vào QH mà ko cho ông này một nơi để ngồi khi ông đến đó ? “
(còn tiếp) 

No comments:

Post a Comment