Monday, September 17, 2018

Chúng ta ra đời , ai cũng sẵn có nghiệp CHUNG (common karma) , mà ta ko thể chọn lựa như : giới tính , chũng tộc , đất nước , v.v...
VD : nếu bạn ra đời ở VN trong các TN 1940 , 50 , 60 thì lớn lên phải đi lính , để rồi có thể chết trận , trừ những ng học quá giỏi hay có kỹ năng cần thiết cho xã hội như kỹ sư điện , v.v... thì ko phải đi lính . 
Tuy nhiên , mỗi ng chúng ta lại có nghiệp RIÊNG (particular karma) . Có ng ra đời trong gia đình khá giả , như tôi chẳng hạn . Có ng ra đời trong gia đình nghèo khổ , cha mẹ chửi nhau suốt ngày .
Trong nghiệp riêng có thêm 1 yếu tố quyết định : đó là THÚC ĐẨY VÔ HÌNH hay do bạn bè hay cha mẹ chỉ dẫn khiến ta đi theo một nghành nghề mình thích , hửu ích trong lai . Trong khi đó , có ng rất sợ học nên lớn lên cuộc đời chẳng ra gì .
Một VD khác về nghiệp chung : ai qua Mỹ dưới 18 t đều được đi học miễn phí hay nhiều phúc lợi xã hội khác nhưng vì nghiệp riêng của mỗi ng nên có ng thành đạt , trở nên BS , KS , v.v... Có ng ko thể học ĐH do học ko nỗi * , hay do sinh kế nên bỏ dở việc học tập và đi làm hảng xưởng hay bưng phở .
Cũng do nghiệp riêng , do ko chống đở nỗi cám dỗ , một số ng đã sa chân vào cờ bạc ** , rượu chè , ma túy *** hay thú vui xác thịt **** .
* Một số học trò cũ của tôi , dù ở trung học chúng rất giỏi .
** Tôi biết 1 số ng , tuổi trên dưới 60 , có ng qua mỹ lúc 7-8 tuổi , từng học trung học và 2 năm ĐH cộng đồng . Sau khi làm các hảng điện tử thì khi xảy ra "bong bóng dot-com" đã nghỉ việc dài dài ; buồn quá quay ra cờ bạc , gạt gẩm ng khác để có tiền bài bạc , mọi ng khinh rẻ .
*** Ma túy trong học đường Mỹ rất trầm trọng vì nước Mỹ là nơi tiêu thụ ma túy HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI - chuyển từ Mễ qua . Do vậy một số ng VN đã dính món này .
**** Một số khác thì vướng vào bức tường này khiến trắng tay , mất uy tín .
(còn tiếp)

Friday, September 14, 2018

nghệ sĩ kylie jenner , sanh 10.8.1997 
tên cộng lại bằng 26 . 
https://www.facebook.com/trananhtu19/posts/2707010112646131?__tn__=K-R-R

Wednesday, September 12, 2018

Cuộc đời xui tận mạng .
Đỗ phước Phát sanh ngày 31/12/71 . 
ĐỖ = 4 7 = 11
PHƯỚC = 8 5 6 7 3 = 29 = 11
PHÁT = 8 5 1 4 = 18 = 9
Tổng cộng : 11 - 11 - 9 = 31
Sinh ngày 31 , tên cộng lại cũng bằng 31


Tối qua tôi nhận 1 phone hiệu iRULU bị màn hình tối đen . Đặt câu hỏi "irulu won't turn on" và được hướng dẫn :
- Nếu bấm và giữ nút Power rất lâu mà màn hình vẫn tối đen thì bấm và giữ nút Power và Volume trong ít nhứt 10 giây . Làm điều này sẽ đưa phone về lúc mới xuất xưởng (reset to factory). Vì ko muốn xóa sạch cách dữ kiện trên phone , dù chủ máy đã đồng ý nên tôi đã cắm điện cho phone suốt đêm để CHỜ THỜI ! .
Sáng nay , sau khi bấm nút Power , tôi thấy phone hiện chữ iRULU Victory V3 và biết phone đã "sạc" 100/100 . Sau đó , tôi lại đặt câu hỏi "irulu v3 won't turn on" và thấy link sau :
http://hardmasterreset.com/how-to-hard-rest-irulu-new-vict…/
Và họ chỉ dẫn "bấm và giữ nút Power và Volume Up trong ít nhứt năm giây" . Kỳ này phone đã phục hồi - mà tôi ko phải xóa sạch phone .
Tôi thấy phone này chạy khá nhanh , dù cho TQ sản xuất , chạy HĐH Android 5.1.1 , có sẵn ứng dụng Master Cleaner để quét dọn . Tôi cài đặt Google Home để chủ phone có thể đưa clip Youtube đến tv .
Your Android phone or tablet has very few buttons. The only way you can turn it on is by pressing the power button — and that isn’t working. Don’t panic! Android devices may sometimes refuse to power on or wake from sleep when you press the power button, but your phone or tablet probably isn’t broken. There are some easy ways to make your device boot again.

Long-Press the Power Button or Remove the Battery

It’s possible for smartphones, tablets, laptops, and other electronic devices to become seemingly stuck in the power-off mode. In such a state, the power button won’t work at all — that’s because the device is basically frozen. Historically, the solution has been to remove the device’s battery, wait a few seconds, then reinsert the battery and press the power button again. This removes all power to the device and is known as a “power cycle.” If your device has a removable battery, try this — it may fix your problem.
remove-battery-when-device-won't-boot
Of course, your device probably doesn’t have a removable battery. Luckily, there’s a way to effectively perform a power cycle anyway. Just hold down the device’s power button for ten seconds. If this doesn’t work, you may want to press the power button for a bit longer. Ten seconds should be suitable for most devices, but some people have reported needing to hold the power button down for 30 or more seconds.
Your Android device should now boot properly. If not, read on.
The Android Repair Guide to Fixing Boot Problems The Android Repair Guide to Fixing Boot ProblemsIs your Android phone or tablet failing to power on? Odds are good you'll be able to fix it with these simple steps.READ MORE

Charge Your Device

If your device refuses to boot at all and nothing happens when you press the power button, it may just be out of power. Plug in your device  and allow it to charge for a bit  before trying to turn it on again.
If your device’s battery is completely drained, it may not boot immediately after you plug it in. Leave the device for a little while — perhaps as a few minutes — before attempting to power it on again. After allowing the device to charge for a while, it will hopefully turn on normally.
In some cases, you may have to combine both methods — let the device charge for a bit, then long-press the power button for ten seconds. If your device isn’t powering on, it’s worth a try.
charge-android-phone

Perform a Factory Reset From Recovery Mode

If your Android device appears to power on and boot up normally, but a problem occurs — maybe the boot process fails, the device freezes, or it immediately reboots or shuts off — there may be a problem with your device’s software. In this case, long-pressing its power button or charging it won’t help. These methods only help you fix a device that won’t respond at all.
There’s a hidden way to perform a factory reset of your Android device when it isn’t booting properly. Note that this will erase the contents of your Android device, resetting it back to its default state. This method should only be used in a worst case scenario when your device is unusable due to crashing or freezing software, as you’ll lose everything that isn’t synced to online services.
Dealing with System Problems in Android: Safe Mode, Factory Reset & Restoring Backups Dealing with System Problems in Android: Safe Mode, Factory Reset & Restoring BackupsIf you've run into a problem on your Android phone or tablet, this method just might help you save it.READ MORE
First, you’ll need to access your device’s recovery mode. Turn the device off completely, then boot it up with one of the following button combinations:
  • Hold Volume Up + Volume Down + Power.
  • Hold Volume Up + Home + Power.
  • Hold Home + Power.
  • Hold Volume Up + Camera.
This will vary from device to device. If none of these combinations work, try performing a Google search with the name of your device and “recovery mode” to find the correct key combination for your device.
The device will boot to a screen with an Android and an open chest panel if you’re successful. Press the Volume Up and Volume Down buttons until the Recovery mode option appears on the screen. Press the Power button and your device will reboot into recovery mode.
factory-reset-android-when-won't-boot
Hold Power and tap Volume Up. Select the wipe data/factory reset option with the Volume Up and Volume Down keys and tap Power. Select the Yes option and tap Power to continue.
android-recovery-mode-factory-reset

Maybe It’s Just Broken

No one likes hearing this, but if your device refuses to boot even after you hold the power button, swap out the battery, and charge it fully — or if it’s still malfunctioning after a factory reset — it may be broken.
20 Common Android Problems Solved 20 Common Android Problems SolvedHaving problems with your Android device? We can solve it!READ MORE
If it’s a phone and you have a cellular contract, you’ll want to take the device to your carrier’s store. If you purchased it directly from the manufacturer and it’s still under warranty, you should contact the manufacturer’s support department. If you’re not on contract and are out of your warranty period — well, you may need to get a new phone. If the device has a removable battery, it’s possible only the battery is bad and needs to be replaced.
Never Buy a Phone From Your Carrier! Buy Unlocked Phones and Save Hundreds Never Buy a Phone From Your Carrier! Buy Unlocked Phones and Save HundredsUnlocked phones can cost a fortune, but the savings more than make up for it. You can save thousands by not signing a contract. We've got six phones that come contract free!READ MORE
broken-android-smartphone
Have you dealt with this issue before? How did you fix an Android device that refused to boot? Leave a comment with the name of your device and how you fixed the problem — maybe your comment will come in handy!
CUỘC CHIẾN BUỒN THẢM NHỨT : VN năm 1947 dưới mắt ĐS Mỹ tại Pháp
Nguồn : SADDEST WAR của William C. Bullitt trên báo LIFE DEC 29 , 1947 (67 NĂM) .
(Bài này giúp các bạn có 1 cái nhìn về VN thời đó qua nhãn quan của 1 ng Mỹ ; dù lúc đó MAO chưa làm chủ HOA LỤC mà tổn thất của lính Pháp đã là 600 ng/tháng .-Tài)
"Trong tất cả các xung đột trên trái đất ngày này , chiến tranh tại Đông dương là thắm thiết/cảm động (pathetic) nhất . Không điều gì tốt có thể đến từ đó (No good can come of it) . Chỉ có 1 lý do nhỏ và 1 chút hiểu biết đầy nhân bản được yêu cầu (require) để chấm dứt nó . Nhưng dọc những con đường ở Nam kỳ , Trung kỳ và Bắc kỳ , lính Pháp - nhiều người từng là kháng chiến quân (maquisard) , tham gia cuộc chiến chống Đức Quốc xã - tiến bước cẩn thận (gingerly) , trông chờ súng máy nổ ra từ mỗi gốc cây hay nhà ; trong khi người dân VN - vừa đói và yếu đi bởi sốt rét , hiền lành do bản chất nhưng can đảm - tung (fling) lựu đạn tự sản xuất và giết mọi lính Pháp - mà họ có thể làm , với con tim trong sáng như lòng ái quốc của những nông dân tại Lexington và Concord , Mỹ (trong chiến tranh dành độc lập Mỹ .-Tài) .
Những người dân Việt này cũng là kháng chiến quân . Nhưng sự tranh đấu của họ là THẢM KỊCH ĐEN (black tragedy) . Vì sự lãnh đạo của cuộc tranh đấu đòi độc lập này đã bị chiếm đoạt bởi người CS . CP và quân đội của họ bị khống chế bởi Tổng Bộ , đây là 1 sản phẩm thu nhỏ của Bộ chính trị Moscow . Không một ai trong 100 người Việt là CS ; nhưng tất cả dân VN đều muốn độc lập ; và cũng như Tướng de Gaulle - được theo bởi hàng triệu người Pháp dù ko đồng ý quan điểm CT của ông , bởi vì ông là biểu tượng của kháng chiến chống Hitler ; cũng như vậy hôm nay Hồ Chí Minh , lãnh tụ CS của dân VN chiến đấu cho độc lập , được đi theo bởi hàng triệu dân VN - dù ko đồng ý với quan điểm CT của ông , bởi vì ông là biểu tượng của kháng chiến chống Pháp . Hậu quả , dân VN chiến đấu và chết và giết những người Pháp trẻ , trong cuộc chiến mà nếu chiến thắng , dưới các lãnh tụ bây giờ , có thể dẫn tới 1 sự thay thế ách thống trị của Pháp bằng ách thống trị KHỦNG KHIẾP của Stalin .
Tình hình của quân Pháp tại Đông Dương chắc chắn ko kém bi thảm hơn (scarcely less tragic) . Có 115.000 quân . Họ trang bị kém .Tinh thần chiến đấu cũng ko tốt đẹp gì dù có thanh lọc cẩn thận , nhiều cựu lính Đức đã tìm vào lính Viễn chinh Pháp (LIFE Nov 10) . Lính bản xứ ko tin vào chiến thắng . Họ tin rằng ít nhứt 500.000 lính trang bị tốt mới đủ để chinh phục 22 triệu dân VN . Họ biết CP Pháp cho phép 1 đoàn đại diện HCM đến Paris . Và họ nghi ngờ 1 thay đổi về chính trị tại Pháp sẽ khiến CP của họ ngày mai sẽ ôm hôn những ng mà họ đã ra lịnh giết hôm nay . Vì lẽ đó , họ rất đau khổ vì bị phục kích và ám sát , ngứa vì muổi cắn và nóng khó chịu , càu nhàu (mutter) , "Đây là cuộc chiến dơ bẩn" (C'est de la sale guerre) , ko chắc rằng cái chết của họ có ý nghĩa gì . Và vào khoảng 600 ng đã chết mỗi tháng .
Tuy vậy tai họa tệ hại nhứt vẫn có thể xảy ra (befall) với ng Pháp , ng VN và thế giới văn minh nếu ng Pháp , do mệt mõi , đầu hàng HCM và các đồng chí CS của ông . Bất cứ lời hứa tốt đẹp nào mà HCM đưa ra đều có thể phá vở ngay NẾU ông nhận lịnh mới từ Moscow . Dân Pháp sống tại VN sẽ bị tàn sát , và ng VN sẽ bị đô hộ bởi Moscow . . . .
Sau khi Nhật đầu hàng , ng VN ngày 2/9/1945 thành lập 1 cộng hòa độc lập mà họ gọi là VN Dân chủ Cộng Hòa . Hành động này được sự ủng hộ của tất cả ng VN . Ng Nhật đã chấm dứt cai trị của Pháp , và ko người Việt nào muốn nó phục hồi . Tổ chức chính trị đã thành lập nước VNDCCH là VN Độc Lập Đồng Minh Hội - thông thường được gọi là Việt Minh . Các thành viên của VM gồm mọi thành phần , khi BẮT ĐẦU (onset) chưa có tới 1/1000 là CS . Nhưng các lãnh tụ CS , phần lớn đào tạo từ Moscow , lại là những ng có 1 mạng lưới ngầm chặc chẽ (well-knit) và biết cách tổ chức 1 phong trào cách mạng trên diện rộng/quy mô lớn ; và chẳng bao lâu hàng triệu ng VN đã nhận ra rằng HẦU NHƯ (somehow) các vị trí chỉ huy (command post) của VM đều lọt vào tay CS . Tuy nhiên , vì VM đại diện cho kháng chiến chống Pháp , họ vẫn là thành viên của VM (còn tiếp) .

Friday, September 7, 2018

ý nghĩa của số 7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2693990543948088&set=pcb.2693876897292786&type=3