Monday, November 12, 2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2165074093506405&set=a.197514143595753&type=3&eid=ARDjes0f_3sLZtZaGJ8CNyT9yg06csCjpQONOg4AxDcAtwpViyjWFhmOjno9mOOe7821wS0OVzUoEDma
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2830286723651802&set=a.862986513715176&type=3&eid=ARD_kzP6iaaT8whOvJp21zjEYy5hh78rreOUxsFYPUuKpAE0xRpDZOKszWDHxZ5hoftl1qY3A7YdLXBD

Saturday, November 10, 2018

How do you relieve neck spasms?

Last reviewed
A neck spasm occurs when the muscles in a person's neck contract involuntarily. Neck spasms can be very painful and may cause headaches or dizziness. Fortunately, a person can usually treat a neck spasm with exercise and home remedies.
A neck spasm caused by the sudden tightening of the neck muscles may cause:
 • severe, sharp pain
 • problems moving the neck and shoulders
 • increased pain when moving the neck and shoulders
 • headache
 • dizziness or tingling in the base of the neck
Dizziness or tingling in the base back of the neck may occur if neck muscles pull on the scalp when they spasm.

What causes neck spasms?

Woman suffering from neck spasms holding her neck in pain outdoors.
Neck spasms may be caused by strain due to exercise.
Neck spasms have several common causes:
 • repeated or prolonged movements of the neck
 • sitting at a computer for extended periods
 • turning suddenly while sleeping
 • placing too much weight on one shoulder with a bag
 • carrying something heavy, especially if with one arm
 • using a mobile without hands, cradling it against the neck
 • emotional stress
 • strain caused by exercise
 • poor posture
 • dehydration
There may also be a more serious reason for neck spasms, such as:
 • whiplash or other trauma
 • meningitis
 • ankylosing spondylitis (an inflammatory condition that affects the spine)
 • torticollis or cervical dystonia (a condition where neck spasms cause the head to twist to one side)
 • spinal stenosis
 • joint disorders that affect the jaw
 • herniated disk

Treatments

Man having neck manipulated by chiropractor during physical therapy.
Treatment from a specialist such as a chiropractor may be recommended.
The following medical treatments may help:
 • anti-inflammatory medication
 • pain relief medication
 • muscle relaxants
 • steroid or anesthetic injections (only if other treatments have proved ineffective)
A doctor may also recommend physical therapy.
2017 study suggests an over-the-counter expectorant called guaifenesin may prove effective in treating neck spasms. More research is needed before doctors can recommend this treatment.

What are some exercises for neck spasms?

A good way to treat neck spasms is with stretching exercises. The following may help:

Basic neck stretches

To do a basic neck stretch:
 • place your right hand on the top of your head
 • pull your head down towards the right side of the chest
 • repeat on the left side
 • repeat the exercise three times

Scalene stretch

To do a scalene stretch:
 • stand with both hands behind your back, clasping your right wrist with your left hand
 • use your left hand to pull the right arm and shoulder down
 • meanwhile, tilt your head to the left, stretching the right side of the neck
 • repeat three times on each side

Neck curl and head lift

To do a neck curl and head lift:
 • lie down as if you are about to do a sit up
 • with your hands behind your head, tuck your neck into the chest
 • then lift your head off the floor, keeping your shoulders on the floor
 • repeat five times

Home remedies

In addition to anti-inflammatory medication, pain relief, and stretching, the following home remedies may help:

Stress management

Woman on yoga mat in pose.
Yoga may help to ease neck pain and relieve stress.
Stress may trigger neck spasms. Taking regular breaks from work and exercising as often as possible may help a person better manage stress.
Deep breathing, yoga, and meditation may also help.
2008 study found workers who participated in stress-relieving activities experienced less neck, shoulder, and back pain than those who did not.

Icing

Ice may help reduce neck spasms. Using an ice pack for 20 minutes a time, every 3 to 4 hours may help relax the neck muscles.

Moist heat

Applying moist heat to the affected area may also help with recurring neck spasms. Apply moist heat using heating pads or a damp, warm cloth.

Massage

Self or partner massage may help relieve muscle spasms. Try to use gentle to firm pressure on the neck and move fingers in circular motions.
2014 study found that classic massages could reduce neck pain.

Preventing neck spasms

To prevent neck spams:
 • take regular screen breaks
 • exercise regularly
 • use laptop or computer stands to adjust screen height
 • make sure office chairs promote good posture
 • improve posture with strengthening exercises, such as pilates
 • make sure to stretch at the earliest sign of neck pain
 • using supportive pillows

When to see a doctor

Meningitis can cause a stiff neck. Meningitis can be extremely dangerous, and anyone who suspects they may have meningitis should contact emergency services. The symptoms of meningitis include:
 • sudden high fever
 • chills
 • stiff neck
 • a headache
 • purple bruise-like marks on the skin
Most neck spasms have a common cause. If caused by an injury, it is essential to speak to a doctor straight away.
A person should also speak to a doctor if their symptoms are very severe or last longer than a week.
https://goo.gl/images/ptv8tk?fbclid=IwAR3d-bajrQtNj_Ct0o6GO3CND_f0BcAiD7zCTm3YItmf46aKF0BYcj7g310
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2825422104138264&set=a.862986513715176&type=3&eid=ARDzl0DBB_x8iKXYq0eo2cSWcNdK3JNZhcLnll9xcE-L-jeCibv3uef8JUpPvhu1uck8onl-tEL169xu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2825434797470328&set=a.862986513715176&type=3&eid=ARCfETKIgVw34fNy4NGmgBqz_hXREW1NIUrdCUENdv3sG1wQPsIpsJFxGiQRMFeNxOivwgFehYtsE5QS

Friday, November 9, 2018

“Đồ thị cười” – “Smiling Curve”

Nguồn : https://beginnerclub.wordpress.com/2009/07/15/d%E1%BB%93-th%E1%BB%8B-c%C6%B0%E1%BB%9Di-smiling-curve/

Posted by beginnerclub trên Tháng Bảy 15, 2009
20051122_1_Smiling_curve
Kinh doanh như thế nào là thông minh nhất? Hôm nay Beginner Club mang đến cho các bạn lý thuyết về “đồ thị cười” đã gây ảnh hưởng lớn trong ngành CNTT và bây giờ “đồ thị cười” còn được xem là công cụ phân tích những dự án kinh doanh, tìm ra những điểm mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho dự án kinh doanh của mình.
Đồ thị “cười” là độ thị do chủ tịch của Acer Đài Loan ông Stan Shih phát biẻu vào năm 1992. Đồ thị tuy lí luận khá đơn giản, nhưng nó được xem là tiêu chí phát triển trong tương lai mà tất cà các ngành công nghiệp IT ở Đài Loan luôn nhắm tới.
Trục hoành của đồ thị là trục “dòng sản phẩm“, chủ yếu được cấu thành từ ba phần : phần bên trái là phần “Kĩ Thuật và Bản Quyền“, phần giữa là phần “chế tạo và lắp ráp“, phần bên phải là phần “thương hiệu và dịch vụ“. Trục tung của đồ thị là trục lời nhuận. Có thể thấy, vị trí ở giữa đồ thị là vị trí đạt lợi nhuận thấp nhất, vị trí ở hai bên đồ thị là hai vị trí đạt lợi nhuận cao nhất, chính vì thế mà khi đồ thị vẽ ra mang hình của một nụ cười.
Hàm ý chủ yếu của Đồ thị cười là : muốn gia tăng lời nhuận của doanh nghiệp, tuyệt đối tránh xa vào việc tập trung vào “sản xuất và lắp ráp, bên cạnh đó không ngừng đẩy mạnh hoạt động của doanh nghiệp về hai phía đồ thị.
240px-Smiling_Curve.svg.jpg
Phiên bản đơn giản của “đồ thị cười”
Cùng xét thêm một vài ví dụ khác:
Nike và Việt Tiến. Một chiếc áo gió mang nhẫn hiệu Nike có giá là 150USD, sau khi trừ chi phí sản xuất cho Việt Tiến là 25USD, lợi nhuận của Nike là 125USD, và tất cả số tiền này đều được tạo ra từ R&D (nghiên cứu thị trường, nghiên cứu mẫu mã, thiết kế, …), bản quyền (độc quyền kiểu dáng), Thương hiệu và dịch vụ (cửa hàng. hậu mãi, …). Còn Việt Tiến, sau khi trừ đi 20USD cho nguyên liệu, cuối cùng chỉ còn lời 5USD. Đây chính là lí do tại sao 1 kĩ thuật viên làm việc cho Nike, 7h/ngày, tuần làm 5 ngày, kô tăng ca, lương 15.000USD/tháng. Trong khi 1 công nhân làm cho Việt Tiến, 8h/ngày, tuần 6 ngày, có tăng ca, lương chì vỏn vẹn 150USD/tháng.
Apple chiếm 4.3% thị phần máy tính xách tay trên toàn thế giới – một con số gần như mơ ước của nhiều nhà sản xuất. Người ta chọn Apple vì cái đẹp cái tinh tế và thể hiện đẳng cấp của người khác khi sử dụng nó. (là những phần Branding, Design).
smile-curve
Wal-Mart có được 2 phần lớn của sản phẩm là (Concept và distributoin) ,và đó cũng là lý do làm cho Wall-Mart là một trong những công ty hàng đầu thế giới.
Và ngay tại Việt Nam, khi Triumph có những xưởng may gia công sản xuất nội y lớn và xuất khẩu sang nước ngoài. Giá xuất đi trung bình là 1USD/cái và giá của nó khi được bán tại Châu Âu lên đến 24USD/cái Ng h2 n Apple vì cái đẹp cái tinh tế và thể hiện đẳng cấp của người khác khi sử dụng nó. (là những phần Branding, Design).
Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc thảo luận với Beginner Club thì comment trong topic này nha!