Saturday, October 23, 2021

 Numerology hay Lý thuyết Số (LTS) là một khoa tử vi Tây phương có từ nhiều ngàn năm. Theo khoa này, mỗi chữ trong alphabet có một trị số tương ứng như trong bảng sau đây:

a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=8, g=3, h=5, i=1, j=1, k=2, l=3, m=4, n=5,o=7, p=8, q=1, r=2, s=3, t=4, u=6, v=6, w=6, x=5, y=1, và z=7.
A
A1/ Nay tôi lấy tên của cố TT NGUYỄN VĂN THIỆU để làm ví dụ. Tên ông gồm ba phần:
a/ Họ: NGUYỄN. Thế các chữ bằng các trị số tương ứng bằng cách dựa vào bảng trên đây, ta sẽ có: NGUYỄN = 5+3+6+1+5+5 = 25, 25 rút gọn bằng cách 2 + 5 = 7.
b/ Tên lót: VĂN = 6 +1 + 5 = 12, rút gọn bằng cách 2+1 = 3.
c/ Tên: THIỆU = 4+5+1+5+6 = 21, rút gọn bằng cách 2 + 1 = 3.
Cộng ba phần này ta có: 7 + 3 + 3 = 13 = rất xấu theo LTS.
A2/ Tôi lấy tên một vị khác: cố thủ tướng TRẦN THIỆN KHIÊM.
TRẦN = 4215 = 12 = 3.
THIỆN = 45155 = 20 = 2.
KHIÊM = 25154 = 17 = 8
Cộng lại: 3 + 2 + 8 = 13 = rất xấu.
A3/ Cố thiếu tướng Phạm văn Phú.
PHẠM = 8514 = 18 = 9
VĂN = 515 = 12 = 3.
PHÚ = 856 = 19 = 10 = 1.
Cộng lại: 9 3 1 = 13 = rất xấu.
B/ Tôi nhắc lại nguyên tắc.
B1/ Trước nhứt phải thay thế các chữ bằng trị số tương ứng, như TRƯỞNG sẽ bằng 426753 = 27.
B2/ Kế đó là rút gọn: 27 sẽ bằng 2 + 7 = 9. Nếu gặp số 11 hay 22 ta ko thể rút gọn, ví dụ: ANH = 1 + 5 + 5 = 11 thì phải giứ nguyên.
B3/ Sau đó ta cộng lại các phần này. Khi có kết quả, ta sẽ dựa vào sách Linda Goodman's Star Signs để tìm giải đoán. Đây là phần KHÓ NHỨT. Tôi đã dịch khoảng 40 lời giải đoán.
Tuy có nhiều giải đoán nhưng ta có thể chia làm các nhóm:
a/ Số tốt: 6, 15, 19, 21, 23, 24, và 27 (bảy số).
b/ Số xấu gồm:
b1/ Trả nợ dồn: 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31 (bảy số).
b2/ Số 12, 18, 29 (ba số).
14 số còn lại, ko có ý nghĩa rõ ràng, cần phải kết hợp với ngày sanh để biết chính xác. Như các số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 hay 14 hay 16 hay 20 hay 25 hay 28 (14 số tất cả).
Tuy đọc nhiều sách về LTS, nhưng tôi theo trường phái của bà Linda Goodman. Sách loại bỏ túi dầy 604 trang.
NÓI THÊM: trong một cặp vc, chỉ cần 1 người tên tốt là đủ vì người này sẽ bù đắp cho người kia. Một người có tên tốt nhưng ngày sinh xấu thì sẽ ko được trọn vẹn, một người có tên xấu nhưng ngày sinh tốt cũng ko được trọn vẹn. Người xấu nhứt là tên và ngày sanh đều xấu, như một đứa cháu tôi có ngày sinh và tên đều bằng 13, một bạn trẻ 50 tuổi có ngày sanh và tên bằng 31, đảo ngược của 13. Cả hai tuy còn sống, nhưng như đã chết: kẻ thì tàn phế còn kẻ kia thì ko thân nhân bạn bè, dù qua mỹ từ 9 tuổi nhưng thường xuyên thất nghiệp, lúc ở nhà bạn, lúc ngủ trên xe.

Friday, October 22, 2021

 


ảnh của tài, khi gặp thời, 2301, 


Thursday, October 21, 2021

 

Ông “Tuấn tim” và cái túi áo bác sĩ bị khâu kín

Vào năm nhận danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng từng nói đến cái tâm, "Nếu cái tâm không có sẽ lái cuộc đời theo hướng khác".
Vào năm nhận danh hiệu Công dân ưu tú thủ đô, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng từng nói đến cái tâm, "Nếu cái tâm không có sẽ lái cuộc đời theo hướng khác".

Wednesday, October 20, 2021

 TÍNH TÌNH CỦA NHÓM SỐ 7*

* Nhóm số 7 là những ai có ngày sinh là 7, 16, và 25 tây của bất cứ tháng này. Điều này cũng áp dụng cho những ai có tên cộng lại bằng 7, 16, và 25.  Số 7 rung động với sao Hải Vương (Neptune). Số này tượng trưng cho tâm linh (spirituality), sự nhạy cảm, thông cảm (sympathy), và bí ẩn (mystery). 7 là số của ảo giác (illusion) và ảo tưởng (delusion), đôi khi là đánh lừa (deception)--nhưng cũng là số của chữa bịnh và phép lạ, niềm tin--những giấc mơ biến thành sự thật. 

Một người hay thực thể chịu ảnh hưởng bởi số 7 khi họ ra đời vào ngày 7, 16, hay 25 của bất cứ tháng nào. Người hay thực thể ra đời ngày 7 chỉ chịu tác động riêng biệt của số 7. Những ai ra đời ngày 16 hay 25, thì ngoài tác động của số 7, còn chịu thêm tác động của số 16 và 25, đối với cuộc đời của họ. Điều này cũng đúng với tên họ bằng các số 7, 16, và 25. 

===================================

Ý nghĩa của rung động của số 7

Định nghĩa sau đây của số 7 áp dụng cho người và thực thể (entity). Người số 7 có khuynh hướng có những giấc mơ đáng chú ý. Đôi khi họ nói về những giấc mơ này--và đôi khi họ ko nói với ai hết. Nhưng họ có nhiều giấc mơ hơn phần lớn chúng ta. Một cách kín đáo, họ có thích thú mãnh liệt về những bí mật thuộc về bí truyền (esoteric), thần thoại, phi thuyền không gian hay vật lạ bay trong không gian (U.F.O.)... và toàn bộ khu rừng của điều chưa biết (the unknown). Họ thuờng có khả năng trực giác và tiên tri và phần nào đó sự hấp dẫn làm cho nguời khác cảm thấy dễ chịu/giảm đi sự nóng giận (and a certain quieting, calming magnetism which has a great influence over others). Thuờng thuờng, sự xuất hiện đơn thuần của họ cũng có tác dụng làm cho nguời đang bị rối loạn cảm thấy dễ chịu. Sự rung động này của số 7 liên quan đến những ý tưởng kỳ lạ (peculiar) về tôn giáo, hay ko thích đi theo con đường đã có người đi, và một khuynh hướng chấp nhận những tin tưởng (belief) chính trị độc nhứt và phần nào (somewhat) ko chính thống. Cũng ko hiếm khi một người số 7 khám phá, đã tìm thấy, hay tin tưởng một quan điểm tôn giáo mới.

Nguời số 7 hoặc là sẽ du lịch rất nhiều vào một thời gian nào đó trong cuộc đời hay là đọc rất nhiều sách về những dân tộc và đất nuớc xa lạ. Nhiều người ảnh hưởng bởi số 7 thu hút mạnh mẽ bởi biển cả và vào một lúc nào đó có liên quan (at some time are associated) với thuyền buồm (sailing), thể thao nước, hay Hải quân... Họ có khuynh hướng lo âu về tương lai, do đó tại sao người số 7 cần biết họ có nền tảng về an toàn tài chánh nơi nào đó trong bối cảnh (backgroud), để cho (lest) làn sóng của định mạng ko quét sạch. 

Tuy vậy, họ quan tâm rất ít về sở hữu vật chất hoặc tích lũy nhiều của cải. Người số 7 có thể kiếm nhiều tiền qua những ý tưởng độc đáo, nhưng họ có thể (are likely) đóng góp lớn lao cho việc từ thiện. Khi họ hướng (gravitate) tới nghệ thuật, họ trở thành vũ công, ca sĩ, thi sĩ, văn sĩ, tài tử giỏi. 

Trong cách yên tĩnh/trầm lặng của riêng họ, người ảnh hưởng bởi số 7 có những tham vọng mà họ ko thảo luận với kẻ khác, và những tham vọng này luôn luôn nhuộm (tinged) quan điểm triết học. 

Họ ban ân/giúp đỡ cho kẻ khác với thiện ý xuất phát từ sự thấu hiểu về tình cảm của họ truớc nỗi đau khổ của kẻ khác, đó là lý do các bạn bè, bà con, đồng nghiệp trút bỏ gánh nặng của những rắc rối của họ xuống người số 7. (They bless others with the grace of their sympathetic understanding of pain and suffering, which is why friends, relatives, and business associates unburden their troubles to the 7 person.) 

Có một khuynh hướng mạnh mẽ nghiêng về riêng tư ở người số 7, và những người này thích giữ kín những vấn đề của họ. Họ co người lại trước những câu hỏi bươi móc, và có sự kinh sợ (horror) trước bất cứ những gì mà họ xem là can thiệp vào riêng tư của họ. 

Cách xử thế tinh tế, khí chất (temperament) nghệ sĩ, và bản tính (nature) nhạy cảm tạo nên bản sắc (essence) của số 7, và bạn đừng để những người này đánh lừa (fool) bạn với bản tính đôi khi trầm mặc của họ. . . bạn sẽ ngạc nhiên nếu bạn biết tất cả những ý nghĩ lạ lùng trong đầu họ khi bạn đang giao tiếp với họ. Nếu bạn có thể tâng bốc hay nịnh hót (coax) họ để nói về điều họ đang nghĩ, bạn ko những ngạc nhiên mà còn mê hoặc (fascinate) khi bạn biết những bí mật của thế giới sao Hải Vương của họ. Nhưng người số 7 phải tìm thấy bạn đáng tin tưởng trước khi họ chia xẻ những chiêm nghiệm (contemplation) nội tâm này. . . và bạn sẽ phải có được tin tưởng này bằng cách chứng tỏ rằng bạn ko thành kiến.

Tạm dịch từ trang 188-189 của quyển Linda Goodman's Star Signs. 

Cập nhật ngày 23/2/2021. 

 TÁNH TÌNH CỦA NHÓM SỐ 7 THEO LTS

Nhóm số 7 là những ai có ngày sinh là 7, 16, hay 25 hay có tên cộng lại bằng 7, 16, hay 25.
GHI CHÚ: không phải thuộc nhóm số 7 đều có đầy đủ những tính chất dưới đây--trong khi tôi có đủ.
====
Nguời số 7 có khuynh huớng có những giấc mơ đáng chú ý”. Tôi thuờng nằm mơ–mà một số báo truớc việc sẽ xảy ra.
“Một cách kín đáo, họ có thích thú mãnh liệt về những bí mật thuộc về bí truyền (esoteric), thần thoại, phi thuyền không gian hay vật lạ bay trong không gian (U.F.O.)... và toàn bộ cánh rừng của điều chưa biết (the unknown)“. Lúc ở Việt Nam tôi mê đọc sách về khảo cổ . . . các nền văn minh đã biến mất như cổ Ai Cập, châu Atlantis . . . những cuộc thăm viếng của nguời ngoài trái đất (extraterrestrial hay ET) . . . cảm giác ngoại giác quan (extrasensory perception hay ESP) như thần giao cách cảm . . . tử vi của nguời Da Đỏ Mỹ, v.v... Qua Mỹ, tôi nghiên cứu Lý Thuyết Số (Numerology) mà bài “Ý nghĩa của số 7“ là một ví dụ. Tôi có nhiều sách đến độ rất ngại dọn nhà và rất xứng đáng với danh hiệu “mọt sách" (bookworm).
“Họ thuờng có khả năng trực giác và tiên tri“. Tôi đã trải nghiệm về tiên tri (prophesy) và có duyên với số 7, nhưng xin kể vào dịp khác.
“Họ có một phần nào đó sự hấp dẫn làm cho nguời khác cảm thấy dễ chịu/giảm đi sự nóng giận (and a certain quieting, calming magnetism which has a great influence over others). Thuờng thuờng, sự xuất hiện đơn thuần của họ cũng có tác dụng làm cho nguời đang bị rối loạn cảm thấy dễ chịu“. Tôi thuờng xuyên cảm nhận khả năng này.
“Nguời số 7 hoặc là sẽ du lịch rất nhiều vào một thời gian nào đó trong cuộc đời hay là đọc rất nhiều sách về những dân tộc và đất nuớc xa lạ“. Truớc khi qua Mỹ (năm 1994), tôi làm thông dịch cho một nguời Pháp nên đã du lịch nhiều nơi ở VN như Hải Phòng, Hà Nội, v.v... Riêng khoảng TN 1960 tôi mê các nguyệt san của Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ đến độ đã ăn cắp tiền của cha mẹ để mua bộ này, phải dùng một xe ba gác để chở về nhà. Gồm toàn bộ những số (issue) từ đầu thập niên 1950, kể cả bản đồ. Thời gian ở tù, tôi thường đuợc gọi là tự điển sống cũng là nhờ kiến thức phần lớn thâu thập từ tạp chí này. Sau khi ra tù, tôi bán gần hết và khi qua Mỹ đã mua lại các số có bài về VN hay Y khoa, KHKT.
“Tuy vậy, họ quan tâm rất ít về sở hữu vật chất hoặc tích lũy nhiều của cải“. Điều này cũng đúng với tôi .
“Họ ban ân/giúp đỡ cho kẻ khác với thiện ý xuất phát từ sự thấu hiểu về tình cảm của họ truớc nỗi đau khổ của kẻ khác, đó là lý do các bạn bè, bà con, đồng nghiệp trút bỏ gánh nặng của những rắc rối của họ xuống người số 7." (They bless others with the grace of their sympathetic understanding of pain and suffering, which is why friends, relatives, and business associates unburden their troubles to the 7 person.) Do vậy bạn bè, thân nhân, đồng nghiệp thuờng nhờ họ giải quyết những khó khăn của mình“. Tôi đã giúp đỡ nhiều nguời từ lúc còn ở VN. Những ai cần tiền, nếu bị nguời khác từ chối thì gặp tôi. Như cậu Tám, Hùng, S., v.v... ở VN và một số bạn ở Mỹ. Cũng vì thuơng hại anh chủ nhà nơi tôi thuê phòng mà tôi đã từ chối căn hộ - mà cán sự XH cấp cho tôi. Nhiều nguời gọi tôi là khùng vì vụ này dù lúc đó tôi đang nằm đất ở phòng khách. Tôi thuờng coi nỗi khổ của kẻ khác như nỗi khổ của mình, còn được gọi là đồng cảm (empathy).
Thật ra còn có một số đặc điểm khác của nhóm số 7, đuợc mô tả chi tiết trong bài “Ý nghĩa của số 7“, cũng giống với những cảm nghiệm mà tôi đã có đuợc. Tuy nhiên, vì bài viết có hạn, tôi chỉ nêu những tuơng đồng nổi bật và quan trọng mà thôi .
San Jose ngày 03/05/2010 lúc 6:23 tối .

Tuesday, October 19, 2021

 

The greatest scientific advances from the Muslim world

From the elephant clock to the camera obscura, here are six amazing inventions from between the 9th and 15th centuries
Ibn Firnas' flying contraption
Ibn Firnas' flying contraption. Photograph: Shaun Curry/AFP/Getty Images
Jim Al-Khalili
Sun 31 Jan 2010 19.05 EST

There is no such thing as Islamic science – for science is the most universal of human activities. But the means to facilitating scientific advances have always been dictated by culture, political will and economic wealth. What is only now becoming clear (to many in the west) is that during the dark ages of medieval Europe, incredible scientific advances were made in the Muslim world. Geniuses in Baghdad, Cairo, Damascus and Cordoba took on the scholarly works of ancient Egypt, Mesopotamia, Persia, Greece, India and China, developing what we would call "modern" science. New disciplines emerged – algebra, trigonometry and chemistry as well as major advances in medicine, astronomy, engineering and agriculture. Arabic texts replaced Greek as the fonts of wisdom, helping to shape the scientific revolution of the Renaissance. What the medieval scientists of the Muslim world articulated so brilliantly is that science is universal, the common language of the human race. The 1001 Inventions exhibition at London's Science Museum tells some of the stories of this forgotten age. Here are my top six exhibits . . .

1 The elephant clock (below)

This centrepiece of the exhibition is a three-metre high replica of an early 13th-century water clock and one of the engineering marvels of the medieval world. It was built by al-Jazari, and gives physical form to the concept of multiculturalism. It features an Indian elephant, Chinese dragons, a Greek water mechanism, an Egyptian phoenix, and wooden robots in traditional Arabian attire. The timing mechanism is based on a water-filled bucket hidden inside the elephant.

2 The camera obscura

The greatest scientist of the medieval world was a 10th century Arab by the name of Ibn al-Haytham. Among his many contributions to optics was the first correct explanation of how vision works. He used the Chinese invention of the camera obscura (or pinhole camera) to show how light travels in straight lines from the object to form an inverted image on the retina.

3 Al-Idrisi's world map

This three-metre reproduction of the famous 12th-century map by the Andalusian cartographer, Al-Idrisi (1100-1166), was produced in Sicily and is regarded as the most elaborate and complete description of the world made in medieval times. It was used extensively by travellers for several centuries and contained detailed descriptions of the Christian north as well as the Islamic world, Africa and the Far East.

4 The Banu Musa brothers' "ingenious devices"

These three brothers were celebrated mathematicians and engineers in ninth-century Baghdad. Their Book of Ingenious Devices, published in 850, was a large illustrated work on mechanical devices that included automata, puzzles and magic tricks as well as what we would today refer to as "executive toys".

5 Al-Zahrawi's surgical instruments

This array of weird and wonderful devices shows the sort of instruments being used by the 10th-century surgeon al-Zahrawi, who practised in Cordoba. His work was hugely influential in Europe and many of his instruments are still in use today. Among his best-known inventions were the syringe, the forceps, the surgical hook and needle, the bone saw and the lithotomy scalpel.

6 Ibn Firnas' flying contraption (above)

Abbas Ibn Firnas was a legendary ninth-century inventor and the Da Vinci of the Islamic world. He is honoured on Arabic postage stamps and has a crater on the moon named after him. He made his famous attempt at controlled flight when, aged 65, he built a rudimentary hang glider and launched himself from the side of a mountain. Some accounts claim he remained airborne for several minutes before landing badly and hurting his back.

Jim Al-Khalili is an author and broadcaster. He is professor of physics and of the public engagement in science at the University of Surrey.