Tuesday, December 26, 2017

Tôi ko bao giờ chúc ai 1 điều gì nhân dịp Giáng Sinh , Tết Tây hay Tết Âm lịch .
- Bởi vì tôi rất thực tế khi luôn luôn suy nghĩ mọi cách để giúp kẻ khác bằng kiến thức hay bằng tiền để họ có thể tồn tại trong xã hội đầy cạnh tranh này !
- Bởi vì tôi có tánh tình : "Bạn thường trở nên buồn rầu và lo âu dai dẵng khi người khác không có được những tiêu chuẩn của bạn ". (Dịch từ trang 88 của quyển Helping Yourself
with Numerology) .

No comments:

Post a Comment