Tuesday, December 26, 2017

Mỗi người có một số mạng 
Ko phải ai ở Mỹ cũng sướng : tôi đã nêu nhiều trường hợp có bạn trẻ qua Mỹ từ 7-8 t mà giờ này ko có mái nhà , ko vợ con , dù tiếng Anh nói như gió . Chưa kể có những cặp vc , mà cuộc sống như địa ngục khi vc thường xuyên chửi nhau , cha con xung khắc , ko nói chuyện với nhau dù sống dưới cùng mái nhà . 
Trong khi đó , mới đây tôi gặp 1 bạn trẻ 44 t ở VN qua đây du lịch : y cho biết làm giám đốc về nhân sự (human resource) của 1 cty dược phẩm lớn tại VN ; ngoài ra còn dạy đại học , tiếng Anh ko thua gì người Mỹ . 

No comments:

Post a Comment