Tuesday, December 26, 2017

Bạn để ý , tôi ko bao giờ chúc ai 
1 điều gì nhân dịp Giáng Sinh , 
Tết Tây hay Tết Âm lịch .
Vì tôi rất thực tế , luôn suy nghĩ 
mọi cách để cố gắng giúp kẻ khác
bằng kiến thức hay bằng tiền để 
họ có thể tồn tại trong xã hội đầy 
cạnh tranh này ! 
Vì tử vi của tôi viết rằng "Bạn 
thường trở nên buồn rầu và 
lo âu dai dẳng (moody and 
brood) khi người khác không 
có được những tiêu chuẩn
hay trình độ - bạn có" .

No comments:

Post a Comment