Tuesday, December 26, 2017

SẮP CHẾT ĐẾN NƠI MÀ CÒN THAM LAM VÀ THÙ GHÉT NHAU ! 
Sáng nay một láng giềng thăm tôi và nói tìm 1 chổ đậu/parking cho con gái út . Cô này 1 tuần đến chúng cư 3 lần , 1 lần 1/2 giờ để dọn dẹp nhà cửa của ông . Tôi nói , để tôi giúp .
Tôi qua ông N. kế bên phòng tôi , đã 85 t cùng tuổi với ông kia và nói ,' ông T. cần chổ đậu xe cho con gái , xin anh nhường chỗ đậu xe cho cô ta' . Ông N. vốn có hiềm khích trước đây với ông T. nên nói , 'chỗ đó , dù tôi ko còn có xe nhưng tôi dành cho thằng cháu nội đậu xe , vì nó đang nghỉ học ba tháng !!! ' . (Thằng này nhà ở gần đó nhưng gần như tôi ko thấy nó đậu xe ở đó) .
Tôi trả lời , con gái ông T. chỉ đậu xe 3 lần mỗi tuần , mỗi lần nữa giờ , ko đậu xe cả ngày đâu . . .
Tôi thấy ông này vẫn còn cay cú với ông T. nên nói thêm , tôi thấy ko trở ngại gì đâu , chúng ta đều là láng giềng , sống cũng chúng cư , nên giúp nhau . . .
Tôi về phòng và phone cho ông T. nói , anh cứ cho con gái đậu xe ở parking đó . Có gì rắc rối cứ kêu tôi .
Cả hai ông đều là khách hàng của tôi về đơn từ và vi tính và đều quí mến tôi dù cả 2 ông ko nói chuyện với nhau .
Ông N. đang bị đái đường , tôi khuyên ông mua gạo basmati và đã mua 1 bao nhỏ tặng ông . Ông tin tưởng vào kiến thức của tôi .
Đúng là sắp chết đến nơi mà còn tham và thù ghét nhau . Tôi cứ phải đứng giửa để HÒA GIẢI họ .

No comments:

Post a Comment