Tuesday, December 26, 2017

CHỈ MONG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI .
CA khu vực nói chuyện với 1 người có học .
- Bà con được voi đòi tiên , cứ nghe lời bọn 'rân chủ' . Chánh quyền đều là của nhân dân , công an , quân đội cũng của nhân dân .Bà con đòi hỏi gì nữa .
- Đúng là đi đâu cũng thấy chữ nhân dân, nhưng quyền làm người và quyền mưu cầu hạnh phúc của chúng tôi bị tước đoạt . Chúng tôi không muốn làm NHÂN DÂN mà muốn LÀM NGƯỜI !
- Bác nói như vậy thì tôi không giải quyết được cho bác vì tôi cũng muốn làm người như bác nhưng không dám lên tiếng . Lên tiếng để đi tù hay bị đuổi việc à !

No comments:

Post a Comment