Sunday, March 1, 2020

CÁCH ĐÂY GẦN 45 NĂM.
Ngày 7/1/1975, quân CSBV đã tấn chiếm tỉnh lỵ Phước Bình của Phước Long. Trong những ngày đầu tháng 3/1975, nghĩa là cách đây khoảng 45 năm, quân CSBV, theo QL 14 đã tiến về ngả ba Kiến Đức (nếu quẹo phải sẽ vào tỉnh lỵ Gia Nghĩa của Quảng Đức), tiến chiếm ngả ba Tuy Đức, sau đó là Dak Song. Từ đây họ tấn công quận lỵ Đức Lập ngày 9/3/75 và đánh Ban Mê Thuột ngày 10/3/75.
Ảnh: Bản đồ các tỉnh Phước Long, Quảng Đức, Darlac, Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên, Khánh Hòa, Tuyên Đức, và Lâm Đồng; nơi đã xảy ra những trận đánh từ cuối tháng 12/1974 đến giữa tháng 3/1975.
Nguồn: bản đồ in từ tháng 2/1967 của National Geographic.


No comments:

Post a Comment