Sunday, March 1, 2020

Thy-Phuong Nguyen
- Đối với con bò đực thì con bò cái đẹp nhứt .-- Châm ngôn Pháp , chứ ko phải của tôi .
Trước đây , mẫu người đàn bà Âu Mỹ phải như tượng Vénus , xem hình ; và tôi thấy hiện nay chỉ có phụ nữ Mỹ (dân giàu có , trí thức) mới chịu khó 'diet' và đi 'gym' , chứ phụ nữ Mễ thì phần lớn họ có thân thể như vậy . Nhiều cô , mặt rất đẹp nhưng thừa cân (overweight) nhưng đàn ông Mễ vẫn thích . Qua đó , ta thấy quan điểm về cái đẹp của con ng thay đổi theo thời gian và không gian . Ng Pháp có câu , đối với con bò đực thì con bò cái của nó đẹp nhứt  .No comments:

Post a Comment