Sunday, March 1, 2020

Theo bà Linda Goodman, số 4 hay 8 là trả nợ dồn. Các số như 13, 17, 22, 26, và 31 đều dẩn đến hai số này.
Hôm nay tôi viết về số 13 vì liên quan nhiều đến nước Mỹ: 13 bang đầu tiên, diều hâu trong quốc huy nắm 13 mủi tên, v.v...
Sau đây là ý nghĩa của 13 theo LTS.
S Ự   T Á I   S I N H - T H A Y   Đ Ổ I
(R E G E N E R A T I O N - C H A N G E)
1/ Số 13 không phải là xấu như nhiều người nghĩ. Người xưa nói rằng ai biết cách xử dụng số này sẽ có được QUYỀN LỰC và sự PHỤC TÙNG từ kẻ khác. Số 13 dính liền đến quyền lực và nếu (quyền lực này) được dùng vào mục đích VỊ KỶ thì sẽ mang sự HỦY DIỆT(destruction) cho chính số đó.
2/ Hình ảnh tượng trưng cho số 13 là bộ xương, là thần chết, tay cầm lưỡi hái, đang tàn sát biết bao con người còn rất trẻ, đang chen lấn, dẩm đạp lên nhau, tìm cách thoát thân, trên một cánh đồng cỏ mới mọc.
3/ Số nầy cũng cảnh báo về điều KHÔNG AI BIẾT (unknown) và KHÔNG AI NGỜ ĐƯỢC (unexpected) lại sẽ xảy ra.
4/ Số 13 cũng là số của ĐỔI ĐỜI (upheaval), để cho người ta có thể làm được điều hoàn toàn MỚI - mà trước đó KHÔNG AI LÀM ĐƯỢC. Số này dính liền với thiên tài - cũng như với các nhà thám hiểm - là số phá vở những gì có tính chính thống và những khám phá trên mọi lãnh vực.
* Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs, tr. 197 của Linda Goodman - chiêm tinh gia hàng đầu của Mỹ .No comments:

Post a Comment