Sunday, March 1, 2020

Sau thời gian học tiểu học miễn phí , 2 năm liên tiếp tôi thi vào trường công Pétrus Ký và Chu v An (di chuyển từ ngoài bắc vào) , nhưng vì quá "giỏi" nên ko vào được nên phải học trường tư tới hết lớp đệ Tam , lớp 10 bây giờ . . . năm 1968 vào QĐ với bằng cấp cao nhứt , cũng là của suốt cuộc đời , là Tú Tài 1 .
Tôi còn nhớ , lúc học đệ thất , thỉnh thoảng thấy HS đánh nhau bên ngoài cổng trường , họ có thể dùng xích để khóa xe đạp để quất vào nhau , nhưng KHÔNG có đánh hội đồng hay nữ sinh đánh nhau như bây giờ . Có lẽ , HS bây giờ , đã biết 'hợp đồng tác chiến" hay "lấy đông đánh ít" học từ các tiền bối hay trưởng thượng của chúng .


No comments:

Post a Comment