Sunday, March 1, 2020

Người đàn bà thông minh .
Một CS Mỹ thấy 1 phụ nữ neo thuyền giữa hồ thì đi thuyền tới nơi và nói : bà ko có quyền neo thuyền giữa hồ vì nơi đây cấm câu cá .
- Phụ nữ : nhưng tôi ko có câu cá , ông thấy đấy , tôi đang đọc sách .
- CS : bây giờ bà ko câu nhưng nếu tôi bỏ đi , bà sẽ câu cá . Do vậy , tôi yêu cầu bà ko được neo thuyền giữa hồ .
- Phụ nữ : tại sao ông nói như vậy trong khi tôi ko câu cá ?
- CS : Nếu bà CẢI LÝ với tôi và tiếp tục neo thuyền giữa hồ , dù ko bắt quả tang , tôi VẪN CÓ THỂ PHẠT BÀ về tội câu cá trộm (poaching) vì câu cá ở nơi cấm câu với lý do : trên thuyền của bà có đầy đủ dụng cụ và phương tiện câu cá .
- Phụ nữ : nếu ông nói như vậy , tôi sẽ hô lên : ông định hiếp tôi .
- CS : tại sao bà lại nói như vậy ?
- Phụ nữ : vì trên người ông có đủ phương tiện và dụng cụ để hiếp dâm phụ nữ (sic) !
- CS : bó tay chấm com với bà !
NHẬN XÉT : tuy là truyện cười nhưng có tính lý luận (logic) , thành ra câu chữ đều rất sít sao , chặt chẽ ; tập cho ta biết lý luận để đối phó với kẻ kết tội ta như CS hay CA .

No comments:

Post a Comment