Wednesday, March 30, 2016

Xã hội nào , lãnh đạo đó .
- Khi bạn gian dối hay đút lót/hối lộ để mau được việc , bạn đã không TÔN TRỌNG SỰ CÔNG BẰNG . Và ai không làm như bạn sẽ bị thiệt thòi .
1/ Năm 1981 , khi mới ra tù , mọi người đều phải trình diện tại phòng quản lý người học tập được về TP , đặt tại đường Phan Thanh Giản SG , tại 1 villa lớn , ở cổng (villa) có 1 phòng .
Tôi đến định nộp giấy ra trại , nhưng thấy anh em cựu tù chen chút nhau nộp giấy qua cánh cửa sổ nhỏ của phòng này . Đứng bên kia đường , tôi chửi đổng : "Đ.M. , sao tháng 4/75 , không tranh nhau xuống tàu hay lên máy bay cho được việc , giờ lại tranh nhau nộp giấy !" . Xong tôi bỏ về nhà .
Mấy ngày sau , khi trở lại phòng này nộp giấy , CA hỏi tôi : Tại sao trình diện trể ! Tôi trả lời : Bị bịnh , nay khỏe mới đi được .
2/ Khi xuất cảnh , mọi ng đều phải chụp hình phổi . Người nào phổi nám hay có vết mờ sẽ ở lại thêm 6 tháng . Mỗi ngày phải đến BV của CA , sau lưng chợ An đông , uống 1 viên thuốc trước mặt YT rồi về . Bỏ 1 bửa thì làm lại từ đầu .
Các bạn tôi đã xúi tôi : uống 7-Up pha với Calcium thì phổi sẽ trong ; hay đến phòng mạch của BS phụ trách về X-quang của BV để đút lót . Tôi ko nghe lời họ dù lúc đó tôi rất ốm , và nói , nếu tôi bị buộc phải uống thuốc vì nám phổi , tôi sẽ ở lại ko đi Mỹ (vì ko chấp nhận mỗi ngày phải đến BV) .
Thế mà khi chụp hình phổi lại tốt dù bị lao từ lúc HS và ở trong QĐ , điều trị bằng Isoniazid và Penicilline .
Khi qua Mỹ , tôi khai với BS từng bị lao phổi tại VN , họ cho uống thuốc trong 1 năm .
3/ Qua hai chuyện trên cho thấy : sở dĩ THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN phát triển tại VN đều có sự "đóng góp" ít nhiều của người dân . Với quan niệm hay văn hóa "tốn thêm ít tiền để mau được việc" , ng dân Viêt đã mặc nhiên nuôi dưỡng hai tệ nạn này và chính người dân khi gian dối hay đút lót , đã làm hư hỏng cán bộ hay công chức .
4/ Tôi học đệ Nhị , tương đương lớp 11 , BA năm liên tiếp mới đậu bằng Tú Tài 1 vào năm 1966 . Học đệ Nhứt năm 1967 , dang dỡ nửa chừng thì vào lính năm 1968 do tổng động viên . Nếu bằng giả TRÀN NGẬP VÀ DỄ KIẾM như bây giờ , (với gđ rất giàu có) , tôi đã vào ĐH , không phải đi lính . Nói như vậy để bạn thấy nền GD của chế độ củ rất giá trị , người tốt nghiệp đều làm đúng trình độ của mình . Phần lớn các BS của chế độ cũ đều rất giỏi , làm việc rất lương tâm , dù trong chiến tranh : BS phải làm dưới hầm để mổ xẻ thương binh , ko biết chết lúc nào vì pháo kích ; ko vì vậy mà họ coi thường tính mạng con người .
5/ Có 1 số thương binh trúng đạn M-79 (do lính CS xử dụng) nhưng ko nổ : BS phải dựng 1 bức tường bằng bao cát chung quanh TB và mổ lấy đạn qua lổ nhỏ của bức tường . Họ làm việc mà mồ hôi như tắm vì ko biết đạn sẽ nổ vào lúc nào . ( Đạn này chỉ nổ sau khi rời nòng khoảng 30 m . Do vậy đôi khi chi xuyên qua bụng và gây ra tụ máu lớn (it sometimes penetrated the abdomen or caused large hematoma) . Khi đạn được lấy khỏi người thì ko biết nổ lúc nào , với tầm sát thương của đạn là 5 m ; BS gắp bỏ đạn vào hộp sắt và mang vội ra ngoài bỏ xuống hố ! .
Trước 75 , thỉnh thoảng đài THVN có quay các cuộc mổ xẻ như thế . Tôi đã cố gắng tìm trên mạng nhưng ko thấy .

No comments:

Post a Comment