Wednesday, March 30, 2016

THÁI ĐỘ QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ .   Thái Độ Quyết Định Tất Cả : chỉ khi nào , không sợ chết            hay nguy hiểm , người ta mới dám leo núi thẳng đứng  bằng      tay trần như vầy ! 

No comments:

Post a Comment