Wednesday, March 30, 2016

TRƯỜNG SA / SPRATLEYS .

DAVID CHỐNG LẠI NGƯỜI KHỔNG LỒ GOLIAT :  MỘT TÀU TIẾP TẾ CỦA PHI TÌM CÁCH VƯỢT QUA TÀU HẢI GIÁM CỦA TQ ĐỂ TIẾP TẾ  CHO  BÃI CẠN SECOND THOMAS . 
ĐÁ MISCHIEF
ĐÁ CUARTERON
ĐÁ CHỮ THẬP CỦA TQ , CÓ SÂN BAY ĐẦU TIÊN 
ĐÁ CUARTERON CỦA TQ CÓ ĐÀI RADAR 
ĐÁ MISCHIEF 
ĐẢO SAND CỦA VN 
ĐÁ SUBI , ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI
No comments:

Post a Comment