Thursday, March 31, 2016

TRONG TUYÊN THỆ CỦA NGHÀNH LẬP PHÁP TQ KHÔNG NÓI TỚI TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG .
Bắc Kinh, 26 tháng 2 (Tân Hoa Xã) - cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc bắt đầu các buổi lễ tuyên thệ-dùng cho cán bộ mới vào thứ Sáu.
Sáu quan chức cấp cao của ủy ban đặc biệt của Quốc hội nhân dân  và các Ủy ban của Ủy ban Thường vụ QHTQ cam kết trung thành với Hiến pháp tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh.
Họ được bổ nhiệm bởi Ủy ban Thường vụ QHTQ tại kỳ họp lập pháp hai tháng đã bế mạc ngay trước buổi lễ.
Vào tháng Bảy năm ngoái, cơ quan lập pháp hàng đầu thông qua một nghị quyết rằng tất cả các viên chức dân cử hoặc do Đại hội nhân dân các cấp và các ủy ban thường trực của họ trên cấp quận bổ nhiệm, cũng như chức nhà nước của chính phủ, tòa án và Kiểm sát nhân dân được bổ nhiệm ở tất cả các cấp cần một lời thề trung thành với Hiến pháp, trong khi nhậm chức. Nghị quyết có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1.
Trương Đức Giang, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ QHTQ , chủ trì các buổi lễ ở phía trước của lá cờ quốc gia và biểu tượng , hình dưới .


Liu Yuan, Phó Trưởng ban tài chính và kinh tế QHTQ , đọc lời tuyên thệ và đặt bàn tay trái của mình lên bản  Hiến pháp.
Vào khoảng 5:00, sau một điệp khúc của bài quốc ca được hát bằng tất cả những người tham gia, Liu Yuan, Phó Trưởng ban tài chính và kinh tế QHTQ , đọc lời tuyên thệ và đặt bàn tay trái của mình lên bản  Hiến pháp. Những người khác đứng đằng sau ông ấy, nắm đấm phải của họ và đọc lời tuyên thệ với nhau.

"Tôi cam kết trung thành của tôi vào Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; để bảo vệ Hiến pháp, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của tôi, trung thành với đất nước và nhân dân, cam kết và trung thực trong nhiệm vụ của mình, chấp nhận sự giám sát của nhân dân và làm việc chăm chỉ để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, vững mạnh, dân chủ, nâng cao văn hóa, và hài hòa ", lời tuyên thệ đọc.
Cam kết trung thành với Hiến pháp là quan trọng đối với sự thăng tiến của nhà nước pháp quyền (rule of law) ,  Han Xiaowu, Phó tổng thư ký của Ủy ban Thường vụ QHTQ cho biết, khi giải thích nghị quyết với các nhà lập pháp trong tháng Bảy.
Nó sẽ nâng cao nhận thức của công chúng về Hiến pháp, ông nói thêm.
Những người phải tuyên thệ nhậm, bao gồm các chủ tịch, phó chủ tịch nước ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, và tất cả các thành viên của Ủy ban Thường vụ QHTQ ; Thủ tướng, phó thủ tướng, ủy viên hội đồng nhà nước, Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tổng kiểm toán viên của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Thủ trưởng các Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (SPP).
Phó tổng thư ký của Ủy ban Thường vụ QHTQ , các thành viên của các ủy ban khác nhau thuộc Ủy ban Thường vụ QHTQ , phó chủ tịch và các quan chức khác của TANDTC và VKSNDTC, các quan chức của Hội đồng Nhà nước và các Bộ,  cũng như các đại sứ TQ ở các nước khác cũng nên thề lời thề này .
Hiến pháp hiện hành được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 1982, dựa trên phiên bản 1954. Ngày 04 tháng 12 là Ngày Hiến pháp của Trung Quốc.
Các phiên họp toàn thể thứ tư của Đảng Cộng sản lần thứ 18 của Ủy ban Trung ương Trung Quốc quyết định thành lập một hệ thống  trung thành với Hiến pháp trong tháng 10 năm 2014.
Dịch và có sửa chữa đôi chút bằng Google từ : http://news.xinhuanet.com/english/2016-02/26/c_135135094.htm
Đọc thêm ở : http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-government-officials-to-take-constitutional-oath/

No comments:

Post a Comment