Friday, April 1, 2016

CHÂM NGÔN HAY .


   CUỘC ĐỜI GỒM 1/10 NHỮNG GÌ XẢY ĐẾN VỚI BẠN   
9/10
 LÀ 
THÁI ĐỘ CỦA BẠN ĐỐI VỚI NHỮNG GÌ XẢY
 ĐẾN VỚI BẠN 
ĐIỀU QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ XẢY RA
MÀ LÀ THÁI ĐỘ CỦA BẠN ĐỐI VỚI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ . 

 
KHÔNG VIỆC LÀM TỬ TẾ NÀO LẠI KHÔNG CÓ ÍCH CHO CHÍNH BẠN 

TA KHÔNG THỂ GIÚP MỌI NGƯỜI , NHƯNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GIÚP MỘT AI ĐÓ .
No comments:

Post a Comment