Wednesday, March 30, 2016

THÁI ĐỘ QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ : CHỈ KHI NÀO KHÔNG SỢ CHẾT HAY NGUY HIỂM , NGƯỜI TA MỚI DÁM LEO NÚI ĐÁ THẲNG ĐỨNG BẰNG TAY TRẦN NHƯ VẦY ! 

No comments:

Post a Comment