Monday, March 7, 2016

Nhân hình ảnh "các 'sư' đi cạnh các ng mẫu ở VN" đăng trên FB của VTPA . 
Đây là các "sư" kính Phật yêu ĐẢNG ! Trước 1975 , dưới chế độ cũ , phần lớn các sư và ni cô đều phải tốt nghiệp từ các trường Phật học , phải qua các THỬ THÁCH về giáo lý trước khi tốt nghiệp và đưa về các chùa . Riêng miền Bắc , sau 1954 , Phật giáo đã bị thu hẹp hoạt động ; sau 75 , 1 số ng đã giả danh tu sỉ để lợi dụng lòng thành của Phật tử ; nhiều ông ăn thịt chó và có vợ . . . . Do nhu cầu "giám sát" các tôn giáo , ng CS đã cho thâm nhập hay cài người vào các tôn giáo lớn tại VN như Phật giáo ,Tin lành , Hòa hảo . . .và cả Công giáo . Thành ra mới có loại "sư" như trong hình . Họ đã lũng đoạn Phật giáo tại Mỹ bằng cách đưa nhiều "sư" quốc doanh sang Mỹ . Đối với CS , việc này rất dễ : họ đã cài VŨ NGỌC NHẠ , từng làm việc dưới quyền của GM Lê Hữu Từ và Cassaigne (ng Pháp phụ trách việc định cư cho dân di cư 1954) , vào làm việc và được lòng tin của anh em ông Diệm . . .

No comments:

Post a Comment