Monday, March 7, 2016

Con chó tên Lab , có thể là loại Labrador , xem hình 2 (vì có lông màu chocolate) . H.1 là 1 con Labrador đùa với mèo (ai bảo 'kỵ nhau như chó với mèo' ! )

No comments:

Post a Comment