Monday, March 7, 2016

Nhân bài "phong trào SV-HS chống 'Mỹ-Thiệu' trước 1975" của bạn Hoàng Nguyên . 
Dưới chế độ cũ , đại học được TỰ TRỊ (ko có bộ ĐH quản lý các ĐH như bây giờ) , các SV được hội họp , thảo luận công khai về chính trị - mà viện trưởng chẳng làm gì được họ . Bây giờ , SV biểu tình chống TQ thì bị BGĐ hay CA mời làm việc , dọa đuổi học hạy bị tù như Phương Quyên . 
BGĐ chỉ quản lý SV về học vấn , chứ ko quản lý đời sống chánh trị của SV (blogger Huỳnh ngọc Chênh , con 1 đảng viên nổi tiếng ở Đà Nẳng , vẫn được học ĐH) ; nếu SV nào hoạt động cho CS - mà cảnh sát có bằng chứng thì CS bắt . (BGĐ chỉ biết tổ chức việc dạy học cho SV , không có tổ chức của đảng trong đại học công như bây giờ) . Do vậy , các phong trào tranh đấu chống "Mỹ-Thiệu", do CS giật dây , mới hoạt động được (như hình chụp) . Thời đó , giáo dục là quyền lợi , là cơ hội đồng đều của người dân , chứ ko phải ĐẶC ÂN , ĐẶC QUYỀN , hay ĐẶC LỢI , mà chính phủ hay một giai cấp nào đó ban phát cho ng dân .

No comments:

Post a Comment