Monday, March 7, 2016

Cần 20 năm để đc nỗi tiếng và chỉ cần 5 phút để thiêu rụi nó (It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it). --- Warren Buffett , tỉ phú Mỹ .
- Cả cuộc đời ta giống như lăn 1 hòn đá to lên núi , đẩy lên thì khó nhưng để nó tuột xuống rất dễ .-- Nặc danh * . 
- Bạn có thể mất tất cả nhưng nếu bạn còn giử đc DANH DỰ thì bạn vẫn chưa mất hết .-- Nặc danh *. 
* Vì tôi quên tên tác giả . 

No comments:

Post a Comment