Friday, October 25, 2013

TẤT CẢ LÀ DO CƠ CHẾ .
Tôi hay nói với bạn bè , bất cứ ng nào , trong đó có cả TÔI , nếu giử bất cứ chức vụ cầm quyền từ cấp xã trở lên (ở VN) , thì cũng tham nhũng và lạm quyền .
Vì trừ những ng chân tu , còn chúng ta ko ít thì nhiều , đều THAM LAM . Kẻ tham tiền , ng tham sắc ; trong Tây du ký , một  hòa thượng , vì tham áo cà-sa đẹp mà phạm tội .
Do vậy , từ mấy trăm nay , các cụ John Locke , Rousseau , Montesquieu , v.v... đã cổ vủ cho TQPL và NNPQ .
Vì khi ấy , người có quyền lực sẽ bị kiểm tra và giám sát thường xuyên bởi một Quốc Hội độc lập , và nếu phạm pháp sẽ bị xử nghiêm minh bởi Tòa Án độc lập . Ngoài ra còn bị soi mói thường xuyên bởi Báo Chí tự do .
Ở VN , QH và Tòa Án do Đảng nắm (và đảng viên phạm pháp chỉ bị xử lý nội bộ hay cảnh cáo về mặt đảng ; cùng lắm làm dê tế thần như DƯƠNG CHÍ DŨNG - mà mấy tuần nay được đăng ra rả trên báo đảng) ; còn báo chí cũng bị Đảng nắm .
(Ông Dũng ko thể làm việc tày trời như vậy trong bao năm , nếu ko có đở đầu cũa cấp trên và sự hợp tác của cấp dưới ; đã trải qua nhiều lần 'thanh tra' nhưng đều vô sự , v.v...) .
Chỉ có những người có quyền trong tay nhưng DỞ HƠI  (đầu óc có vấn đề) mới ko tham nhũng . Nhưng số này rất ít .
Vì với CƠ CHẾ HIỆN NAY , các viên chức - ko muốn tham nhũng- cũng phải TN , vì ko làm như vậy sẽ bị những ng TN tìm cách hại mình hay loại mình ra khỏi cơ quan (đơn vị) , vì cản trở công việc làm ăn cũa họ .
Nói theo một triết gia cổ Hy Lạp , thì đốt đuốc vào ban ngày , cũng khó tìm được một viên chức trong sạch ở VN .

No comments:

Post a Comment