Friday, October 25, 2013

HÌNH ẢNH VỀ CCRD Ở MIỀN BẮC , DO MỘT KÝ GIẢ NGA CHỤP VÀO NĂM 1955 .

I/ ĐẤU TỐ 

MỘT THÀNH VIÊN CŨA TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐANG PHÁT BIỂU


HAI HÌNH TRÊN : ĐỊA CHŨ ĐANG BỊ ĐẤU TỐ/SỈ NHỤC/CHỬI MẮNG (DENOUNCE)

TRƯỚC GIỜ HÀNH QUYẾT

THẾ LÀ MỘT MẠNG NGƯỜI ĐÃ RA ĐI SAU MỘT PHIÊN TÒA XỬ RẤT NHANH , CHẲNG CÓ LUẬT SƯ BIỆN HỘ NHƯ THỦ TỤC  BẮT BUỘC Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN 'DẢY CHẾT' . MỚI XEM , CỨ TƯỞNG LÀ PHIM ẢNH , NHƯNG ĐÂY LÀ SỰ THẬT .

ĐÁM ĐÔNG LIÊN HOAN SAU KHI PHIÊN TÒA KẾT THÚC VÀ ĐỊA CHỦ BỊ HÀNH QUYẾT (EXECUTE)

TẠI SAO MÀY GIẾT CON GÁI BÀ ?
CÁC HÌNH ẢNH SAU ĐÂY TỪ 1 NGUỒN KHÁC .

CHIA RUỘNG CHO THÀNH PHẦN BẦN CÔ NÔNG


II/ THƯ CỦA HỒ CHÍ MINH GỬI CHO STALINE NGÀY 30-10 VÀ 31-12-1952 ĐỂ XIN CHỈ THỊ VỀ CCRĐ .

No comments:

Post a Comment