Friday, October 25, 2013

HÌNH ẢNH VỀ ĐẤU TỐ Ở TQ VÀ VN .


SAU KHI ĐẤU TỐ LÀ CHIA RUỘNG CHO THÀNH PHẦN BẦN CỐ NÔNGLS NG MẠNH TƯỜNG , TỐT NGHIỆP ƯU HẠNG Ở PHÁP , VỀ VN LÀM CỐ VẤN CHO HCM . SAU VÌ CÓ Ý KIẾN NGƯỢC VỚI HCM , GẦN NHƯ BỎ ĐÓI . SAU ĐÓ TRỐN SANG PHÁP VÀ VIẾT HỒI KÝ .

No comments:

Post a Comment