Friday, October 25, 2013

HÌNH ẢNH BỘ BA HỒ - MAO - MALENKOV TẠI HÀ NỘI . 

HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI ĐỀU CHỤP NĂM 1954 .

HÌNH NÀY ĐĂNG TRÊN LIFE KHOẢNG NĂM 1954 , SAU KHI NGƯỜI CỘNG SẢN VÀO HÀ NỘI . BÊN PHẢI CŨA HCM LÀ GEORGY MALENKOV , THỦ TƯỚNG LX , SAU KHI STALINE CHẾT . SAU ÔNG LÀ NIKITA KRUSHCHEV .

1/ TEM KỶ NIỆM :2/ LĂNG TẪM CŨA BA ÔNG VUA NÀY :

LĂNG HCM


LĂNG MAO
LĂNG KIM NHẬT THÀNH

PHỤ NỬ BẮC HÀN THÌ ĐẸP NHƯNG LÃNH TỤ CŨA HỌ KHÔNG ĐẸP !

No comments:

Post a Comment