Tuesday, March 6, 2018

MỸ : MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI VÀ MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH .
Ở mỹ ng ta coi trọng việc phục vụ cộng đồng (community services) . Các HS việt nam mới qua , có nhiều môn yếu kém , đã kiếm điểm bằng cách phục vụ CĐ như mỗi tuần đến 1 nhà ăn phục vụ cho ng già hay homeless . Ở đó , các em được giao nhiệm vụ như chuẩn bị bửa ăn ở nhà bếp , phân phát thức ăn cho ng già , v.v... Những ng sếp (quản lý) - các em ở nhà ăn , cho điểm về phục vụ , v.v...vào báo cáo . Khi vào ĐH , dù có điểm văn hóa giống nhau , các đh dựa vào điểm này ở high school để nhận các em vào trường .
Ng Mỹ quan niệm , các SV đại học sẽ là các nhà lãnh đạo tương lai (future leader) của đất nước và ko thể nào 1 nhà lãnh đạo đất nước mà lại ko có KINH NGHIỆM phục vụ CĐ ngay từ thuở high school .
Ngay từ high school hay ở lớp nhỏ hơn , HS tập nói chuyện trước đám đông , để trình bày 1 vấn đề hay bài tập của mình , nên chúng rất dạn dĩ . HS high school mang laptop để trình bày trước lớp các biểu đồ , v.v...
Cứ vài tháng có họp phụ huynh và nhà trường , cha mẹ đến dự để thảo luận hay cho ý kiến về giảng dạy của thày . Có 1 lần , tôi đại diện phụ huynh của 1 HS , hình như lớp 3 . Cô giáo nói , cháu này hay mặc áo cũ , v.v... Những em nghèo , nhà trường cho xe chở vật dụng đến nhà . Tóm lại nhà trường và phụ huynh có sự tương tác , giúp đở lẫn nhau . Những em quá kém thì ở lại trường sau giờ học để các em giỏi hơn hay thày cô kèm cặp

No comments:

Post a Comment