Tuesday, March 6, 2018

Bồ nhí của chủ tịch tỉnh thanh hóa , công bằng xã hội tại việt nam ngày nay , bé trai 4 tuổi theo mẹ lượm lon , một con ngựa đau cả tàu ko ăn cỏ , tình người , 

1/ http://www.tienbo.org/2017/03/xe-cadillac-cua-nu-truong-phong-so-xay.html

2/ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793708227309662&set=pcb.1792848504062301&type=3

3/ Bài viết về em bé này trên đài bbc .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1792323307448154&set=pcb.1792335304113621&type=3

No comments:

Post a Comment