Tuesday, March 6, 2018

Công lý (justice) trong đời sống và cách hành xử của Nhà Nước chỉ có được khi TRƯỚC ĐÓ đã có trong con tim và tâm hồn của các công dân .-- Platon , triết gia Hy Lạp . (Giải thích : khi ng dân ko cần CÔNG LÝ thì làm sao họ có được phẩm chất đó khi tham gia chính quyền) . 
Chứng minh : a/ Trước khi đi Mỹ năm 1994 , để phỗi trong (không bị nám) , khỏi phải ở lại 6 tháng để mỗi ngày đến bv uống thuốc ngừa lao trước mặt y tá , một số bạn HO của tôi khuyên tôi uống 7Up với Calcium , hay đến phòng mạch BS X-quang để hối lộ ông ta ; tôi ko làm dù gầy trơ xương , kết quả : phổi vẫn tốt và đi Mỹ đúng thời hạn vào 1994 .
b/ Một số bạn tù khi qua Mỹ còn hảnh diện : đã ra Hà Nội hối lộ bộ NV để được cứu xét trước đơn xin xuất cảnh ; tôi ko làm nên đi trễ hơn họ .
c/ Có ông cựu HO ở Mỹ , dù ko bỏ sót 1 cuộc họp nào của binh chũng hay họp khóa SQ , nhưng khi tôi bảo viết FB thì ông sợ "vì CS sẽ đánh dấu , ko cho về VN thăm thân nhân dù con cháu đã qua hết" !!!
Tôi nói , ở Mỹ mà còn sợ như vậy , huống hồ ở VN !

No comments:

Post a Comment