Tuesday, March 6, 2018

1/Không phải vô cớ khi dân tộc Pháp đã chọn khẩu hiệu của nước họ là : TỰ DO - BÌNH ĐẲNG - BÁC ÁI và ông HCM cũng từng nói , ' người ta không sợ gian lao , nguy hiểm , mà chỉ sợ không có CÔNG BẰNG ' . 
2/ Theo tôi nghĩ , trong 3 yếu tố trên , 2 yếu số sau rất cần thiết . Bạn có thể MẤT tự do (vào tù do phạm tội) , nhưng bạn cũng muốn cai tù và các người tù đối xử với bạn bình đẳng và bác ái . 
Cũng như vậy , vào BV , bịnh nhân cũng muốn BS và y tá săn sóc mình bằng bình đẳng và bác ái - như các BN khác .
Có cán bộ , viên chức còn nói : ". . . ko có gì đáng xấu hổ khi BS nhận phong bì . . . " . Điều này VI PHẠM nghiêm trọng hai yếu tố trên . BN nhiều tiền sẽ được BS và y tá chăm sóc tốt hơn . BN nghèo sẽ bị hất hủi . . .
Bất công xã hội này , có thể thấy trên các lãnh vực khác như giáo dục (1) (học trò đút lót thày giáo hay hiệu trưởng để được thi đậu , bằng giả , v.v...) , chính trị (mua quan , bán tước , v.v...
Ở các nước Tây phương , để giảm bớt bất công XH , chính phủ dùng thuế để ĐIỀU TIẾT PHÚC LỢI XÃ HỘI (Pháp đánh thuế 75/100 cho lợi tức trên 1 triệu euro/năm , Mỹ đánh thuế lũy tiến - lợi tức càng cao , tỉ lệ thuế sẽ gia tăng) . . . Họ dùng tiền này để trợ cấp cho người lợi tức thấp , như chăm sóc y tế và GD miễn phí . . .trợ cấp tiền nhà . . .
(1) Bản thân tôi , trước 1975 , học ba năm đệ Nhị (lớp 11) tại nhà mới có Tú Tài 1 (dù gđ rất giàu có). Nếu bằng giả tràn lan như bây giờ thì tôi đã có Tú Tài 1 và 2 để vào ĐH dễ dàng vì lúc đó tôi rất cần bằng cấp để được hoản dịch vì lý do học vấn .

No comments:

Post a Comment