Thursday, March 10, 2016

CHỨNG CHỈ XÁC NHẬN CÓ SỨC KHỎE TỐT VÀ KHÔNG MUỐN TỰ TỬ .
Thời gian qua , đã xảy ra nhiều cái chết tại đồn CA , tôi đề nghị biện pháp sau : ở mọi tỉnh thành nên khuyến khích mọi công dân nên có CHỨNG CHỈ xác nhận đầy đủ sức khỏe và không muốn tự tử .
Chứng chỉ (CC) được BS tổng quát và tâm thần cấp sau khi khám
miễn phí và được thị thực miễn phí bởi địa phương (CP sẽ đài thọ các chi phí này) ; cứ 6 tháng phải gia hạn CC , cũng miễn phí . Nếu ng nào được CA mời về đồn mà không có CC này thì CA sẽ giới thiệu họ sang BV để khám bịnh trước khi làm việc với họ . Nghĩa là CA chỉ đưa về đồn những ng có CC này .
Nếu CPVN áp dụng việc này thì CA sẽ bớt rất nhiều tai tiếng do những người buồn chuyện gia đình như vợ/bồ bỏ , hay có tiền sử bịnh , v.v... cứ nhè đồn CA mà "treo cổ hay trúng gió" , v.v...
Nhưng nếu có ng nào đc CA mời làm việc nhưng chịu đến BV (để đc khám bịnh hầu có chứng chỉ) , ko biết CA sẽ giải quyết thế nào ? Xin các bạn góp ý .

No comments:

Post a Comment