Thursday, March 10, 2016

CÁI CHẾT CỦA ANH HÙNG ĐẶNG HỮU THÂN , cựu Liên Đoàn Trưởng khóa sinh của trường HQ Nha Trang trước 1975 .
(Viết theo lời kể của 1 ng bạn học trường Võ Tánh , Nha Trang của TT Thân) . Theo anh bạn thì khoảng năm 1974 , anh Thân đã giải ngũ để ứng cử vào hội đồng TP Nha Trang , do đó anh ko đi tù như các công chức hay SQ của chế độ cũ .
Theo anh bạn này , vừa là bạn tù ở trại A-30 Phú Yên , của TT Thân thì sau khi (anh Thân) bị bắt năm 1975 , (vì tham gia Phục Quốc) , anh bị kiên giam tại Nha trang . Sau khoảng 2 năm , 1977 , thì chuyễn về trại A-30 gần Phú Yên .
Thấy anh bị bại liệt , anh bạn và các bạn tù đã xin quản giáo cho anh ra đồng để đuổi chim ; nhờ vậy sau 2 tháng , anh đi lại bình thường .
Sau đó , anh và 3 bạn tù đã trốn trại và 2 bị bắt trong đó có anh ; bị xử tử trước mặt hàng ngàn trại viên .
Cứ 3 CA thì bắn 1 tử tội : riêng anh thì ko chết hẳn , tên chỉ huy kê súng vào đầu để bắn phát ân huệ ; đạn ko nổ , tên này lấy súng khác , bắn phát thứ 2 để kết liểu đời anh ,xác được chôn tại trại .
Hai anh kia qua được Nhật bản .

No comments:

Post a Comment