Thursday, March 10, 2016

SỰ QUAN TRỌNG CỦA ĐỒNG BỘ .
Ở đời , trong 1 tập thể nhỏ hay lớn , 1 việc muốn thành công cần phải có sự ĐỒNG BỘ (synchronization) hay tinh thần đồng đội (teamwork) . Bạn có thể thấy điều này trong 1 đội bóng đá : 1 cầu thủ không thể 1 mình đưa bóng vào cầu môn đối phương nếu ko sự phối hợp nhịp nhàng hay ăn-rơ với các đồng đội . Dù bạn có tư tưởng mới hay độc đáo nhưng nhũng người chung quanh không muốn thực hiện hay ko thể thực hiện thì cũng vô ích . Một con én ko làm nỗi mùa xuân . Bà Angela Merkel , tuy lớn lên trong môi trường XHCN và trình độ ko hơn gì ông Thiện Nhân nhưng nhờ sống 1 nhà nước pháp quyền như CHLB Đức nên tư tưởng của bà có thể áp dụng và phát triển . Trong khi đó , ông Nhân đã có những đột phá nào cho nền GD Việt Nam , trừ những ý kiến theo kiểu "đánh trống bỏ dùi" . . . . Chính CƠ CHẾ hay THỂ CHẾ CHÁNH TRỊ tại Việt Nam đã làm THUI CHỘT tài năng con người .
Không phải vô cớ mà Lưu Á Châu đã nói , với cơ chế tại Mỹ , người dỡ cùng làm tốt công việc ; trong khi với cơ chế của TQ , người tài cũng trở thành tồi . . .

No comments:

Post a Comment