Thursday, March 10, 2016

Làm sao để nhân dân không "chết vì trúng gió , tai biến mạch não , có tiền sử bịnh , tự treo cổ , v.v... sau khi 'làm việc' tại đồn CA dù họ đã có CC kể trên ?
Trả lời : Nếu họ , dù đã có CC trên mà vẫn bị chết đột ngột tại đồn CA là do người đó bị CHOÁNG PHẢN VỆ * (anaphylactic shock) với chữ "NHÂN DÂN " khi mọi tổ chức chính quyền của CS đều có chữ "nhân dân" đi kèm , như Hội đồng ND , Ủy ban ND , Tòa án ND , Công an ND , quân đội ND , v.v... (Một sự HIẾP DÂM về chữ nghĩa) . Trước 1975 , dưới chế độ VNCH cũng có hội đồng của quận , thành phố , và tỉnh - gồm những Nghị viên , được dân chọn qua 1 cuộc bỏ phiếu PHỔ THÔNG , TRỰC TIẾP và KÍN . Do vậy họ có tính CHÍNH DANH để đại diện quyền lợi của người dân trong khu vực mà họ đại diện . Ngoài ra người dân cũng bầu Tổng thống , Thượng và Hạ viện theo thể thức trên .
Ngày nay các "đại biểu" của HDND các tỉnh/thành , "đại biểu" quốc hội đều KHÔNG CÓ CHÍNH DANH , do họ được ĐẢNG chọn trước và dân bầu theo danh sách này . Từ chổ không có chính danh nên các chức CT Nước , CT UBND tỉnh/TP , Thủ tướng , do họ chọn , đều ko có chính danh . Sức mạnh họ có được tạo ra từ HỌNG SÚNG , chứ ko từ LÁ PHIẾU của người dân vì ĐẢNG ĐÃ CHỌN HỌ , CHỨ DÂN KHÔNG CHỌN HỌ !
Do vậy , muốn ko để xảy ra những cái chết , do sốc phản vệ gây ra , Đảng NÊN bỏ chữ Nhân Dân sau tên các cơ quan trên và NÊN tổ chức bầu cử như theo cách mà chế độ VNCH đã làm .
* Choáng này là một loại dị ứng chết người , kể cả ng bịnh cũng ko biết trước : họ có thể bị choáng do ăn vài thỏi sô cô la hay vài hột đậu phọng , v.v... Thông thường ng ta dễ bị choáng này khi chích penicilline .

No comments:

Post a Comment