Saturday, March 21, 2020Trận Ban Mê Thuột tháng 3/1975 .
. . .
"Vào đêm 10/3 , quân CSBV đã làm chủ trung tâm của Ban mê Thuột , trong khi vẫn còn một số các đv bộ binh , thiết giáp và ĐPQ giữ vững những vị trí ở đông , tây và nam thành phố . Đại đội 2 , tđ 225 ĐPQ cố thủ ở đồi 559 , và đ.đ. 4 tđ 242 ĐPQ cố thủ ở kho đạn Mai hắc Đế , phía tây BMT . Ở 1 đồn điền cà phê tây BMT phần lớn binh sĩ của tđ 1 trung đoàn 53 , và BCH và chi đoàn 3/8 thiết giáp vẫn còn giữ vững tay súng . Đ.đ. 4 của tđ 243 vẫn cố thủ tại đồi 491 ở nam BMT . Một số đv nhỏ của tr.đ. 53 và ĐPQ vẫn còn chiến đấu trong TP , nhưng cuộc chiến ác liệt xảy ra tại sân bay Phụng Dực . Tại đây , BCH tiền phương của sđ 23 cùng chiến đấu với BCH của tr.đ. 53 và chi đoàn 3/8 thiết giáp . Những tàn quân của BCH tiểu khu Darlac và một số đv BĐQ hoạt động ở phía tây sân bay này .
Cuộc chiến ác liệt tiếp tục sang ngày 11/3 . Phe VNCH ước lượng 400 csbv phơi xác , tịch thu 50 súng , 13 tăng bị bắn cháy và quân bv đã dùng súng phun lửa". Còn tiếp .
Dịch từ : From cease-fire to capitulation của William Le Gro , trang 150 .
Bản đồ về sự sụp đổ của QK 2 từ 8/3 - 2/4/1975 . Theo đó có 3 sđ CSBV tấn công BMT trong khi ở đây chỉ có trung đoàn 53 trừ (vì 1 TĐ bị kẹt ở quận Đức Lập) . Ở quận Buôn Hô có liên đoàn 23 BĐQ , ở Khánh Dương có trung đoàn 40 bộ binh và lữ đoàn 3 dù ; tại Pleiku có 3 liên đoàn BĐQ và Kontum có 3 liên đoàn BĐQ . Ngày 15/3 , các đv còn lại của sư đoàn 23 được chở tới Phước An , nằm trên QL-21 . Sư đoàn 22 bộ binh hoạt động trên QL 19 bị tấn công bởi trung đoàn 95 B và sư đoàn 3 Sao Vàng của CSBV .

No comments:

Post a Comment