Saturday, March 21, 2020

Lưu danh thiên cổ , lưu xú vạn niên (tiếng thơm ngàn năm, tiếng xấu ngàn đời).
Mới đây tôi gặp 1 anh bạn trước 75 ở SĐ 23, đóng ở Ban Mê Thuột, cho biết : cựu chuẩn tướng Lê Trung Tường, TL sư đoàn này đã ở lại VN sau khi đi tù CS và chết năm 2009. Ổng ở lại cũng là phải vì nếu qua Mỹ sẽ bị các chiến hữu chửi bới do quá ích kỷ như sau:
Hồi xảy ra trận đánh BMT vào thượng tuần tháng 3 (khoảng 10-11/3/75), liên đoàn 21 BĐQ của trung tá Lê quí Dậu, từ Buôn Hô tiến vào để giải cứu BMT nhưng được lịnh của tướng Tường kéo về sân vận động BMT để bảo vệ sân này hầu trực thăng bốc vợ con của ông, việc này khiến lính tráng bất mãn.
Trước đó , ngày 9/3/75, khi tướng Phú về BMT họp với các tỉnh trưởng (trong đó có ĐT Phạm văn Nghìn của Quảng Đức), và các trung đoàn trưởng của SĐ 23; sau khi nghe ĐT Nghìn thuyết trình CS đang tấn công quận Đức Lập của Quảng Đức (do trung tá Nguyễn cao Vực chỉ huy), tướng Phú đã nói với ĐT Vũ thế Quang, TL mặt trận BMT "anh coi chừng VC sẽ tấn công BMT". Sau đó ĐT Quang thuyết trình về bố trí lực lượng tại BMT, tướng Phú đồng ý và lên máy bay DC-3 Dakota về lại Pleiku. ĐT Quang nói với tướng Tường nỗi lo ngại của ông về tình hình BMT, lúc đó có phụ tá lãnh sự Mỹ, tướng Tường dùng gậy chỉ huy gỏ vào mông mình và nói với người Mỹ này" Don't worry " và lên trực thăng đi.
Sáng sớm ngày 10/3, pháo 130 ly của CSBV đã pháo như mưa vào BMT, mở đầu cho sự sụp đổ dây chuyền của các tỉnh thành VNCH, sau đó chiến xa T-54 đã tiến vào BMT từ hướng Tây. . .
Trước đó cả tháng trời, các toán thám kích đã ghi nhận dấu bánh xe xích của T-54 cũng như bắt được tù binh CSBV tại khu vực này. Họ khai được học tập để đánh trong thành phố nhưng ko biết lúc nào. Sau đó một hồi chánh cho biết sẽ tấn công vào ngày 10/3 nên mới có phiên họp vào ngày 9/3 ở trên và lịnh báo động cũng như giới nghiêm từ 9g tối - 6g sáng.
Bản đồ trận BMT: số 1, do VC vẽ.


                                    
                                     


No comments:

Post a Comment