Friday, March 20, 2020

Vợ thủ tướng CANADA 
BÀ SOPHIE GRÉGOIRIE, phu nhân của TT Canada Justin Trudeau sanh ngày 24/04/1975. Sau đây là ý nghĩa của số 24.

TÌNH YÊU - TIỀN - SỰ SÁNG TẠO

1/ Người hoặc thực thể này là những người hưởng phúc đức , mà họ đã tạo ra từ nhiều kiếp trước . Họ được sự giúp đỡ cũng như có bạn bè giữ QUYỀN CAO , CHỨC TRỌNG . Họ đạt THÀNH CÔNG LỚN về tài chánh , và có được hạnh phúc trong tình yêu . Họ thành đạt trong các ngành văn chương , luật pháp , nghệ thuật , và có sự hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác phái .
2/ a. Họ không nên BUÔNG THẢ , ĐAM MÊ trong các thú vui trần thế và có một sự KIÊU CĂNG nào đó trong tình yêu , trong những vấn đề tài chánh , nghề nghiệp ; bởi vì mọi thứ đều đến với họ DỄ DÀNG NHƯ TRỞ BÀN TAY.
b. Nên khôn ngoan nhớ rằng nếu thực thể hay cá nhân này quá BUÔNG THẢ trong kiếp này, họ sẽ mang số 18 hay một ngày sinh xấu trong kiếp sau .
c. Người hay thực thể này không nên làm hỏng những ích lợi của số 23 hoặc 24 , và cũng không nên để sự may mắn này dẫn đến sự ÍCH KỶ hoặc một thái độ COI THƯỜNG những giá trị tâm linh .
d. Phải nên tránh sự CÁM DỖ của đắm say trong nhục dục lệch lạc ; cũng như khuynh hướng SA ĐỌA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (the temptation to indulge in promiscuity must be avoided ; likewise a tendency to overindulgence of all kinds ) .
(Dịch từ trang 202 của sách Linda Goodman's Star signs )

NÓI THÊM: Ngày 12/3, 2020 bà Sophie Grégoire tự cách ly mình ở Rideau Cottage, cùng với chồng và các con, sau khi có các triệu chứng như-cúm trong đại dịch coronavirus 2019-20 một thời gian sau khi trở về từ Anh quốc. VP của thủ tướng vào cuối ngày hôm đó đã thông báo rằng bà đã xét nghiệm dương tính vì COVID-19.
(On March 12, 2020, Grégoire isolated herself at Rideau Cottage, along with her husband and children, after she showed flu-like symptoms during the 2019–20 coronavirus pandemic shortly after she returned from a speaking engagement in the United Kingdom.[32] The Prime Minister's Office announced later that day that she had tested positive for COVID-19.[33] ).
====
SOPHIE = 3 7 8 5 1 5 = 29 = 11
GRÉGOIRE = 3 2 5 3 7 1 2 5 = 28 = 10 = 1
Cộng lại: 11 1 = 12
Sau đây là ý nghĩa của số này .

No comments:

Post a Comment