Thursday, December 28, 2017


Từ ngửa tay đi xin  thành 1 nước cấp việnTrước đó , Mỹ và đồng minh đã ghé vai nuôi dưởng và phát triển một Hàn Quốc gần như điêu tàn này sau khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1953 . Lúc đó , đất nước gần như toàn là dân ăn xin . . . Thập niên 1960 GDP đầu người khoảng 100 đô , còn tệ hơn VNCH bấy giờ . . . Tất cả là nhờ bàn tay sắt và tầm nhìn xa của TT rất khắc kỷ Phác Chính Hy  . Hàn quốc lúc đó đã nhận 10 tỉ đô viện trợ , tương đương với 61.3 tỉ đô theo thời giá 2016 .

No comments:

Post a Comment