Thursday, December 28, 2017

BẢN ĐỒ THỦ ĐÔ SÀI GÒN THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA .
Do lấy từ mạng nên trong bài này có những bản đồ giống nhau (trùng lắp) nhưng tôi vẫn giử nguyên vì độ rõ nét có thể khác nhau .
THEO 1 SỐ TÁC GIẢ , BẢN ĐỒ NÀY ĐƯỢC VẺ TỪ NĂM 1969-73 , RẤT CHÍNH XÁC . 
BẢN ĐỒ DO HỘI NATIONAL GEOGRAPHIC CỦA MỸ VẺ NĂM 1965 . 

No comments:

Post a Comment