Thursday, December 28, 2017

NHỮNG NĂM CỘNG LẠI BẰNG 4 HAY 8 NHƯ NĂM 2015 (2 + 0 +1 + 5 = 8) THƯỜNG CÓ BIẾN CỐ LỚN . (bài đã đăng đúng 2 năm)
- Thiên vỏng khôi khôi , sơ nhi bất lậu (Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát) -- Kinh Phật .
A/ Theo khoa này , mọi số 4 và 8 hay bất cứ thực thể (entity) - ví dụ như ngày sinh , hay tên cộng lại , hay năm có biến cố lớn , v.v... nếu bằng 4 và 8 đều tượng trưng cho TRẢ NỢ DỒN . Xin lấy vài ví dụ cho dễ hiểu .
1/ Bạn buôn bán quanh năm , vay tiền của nhiều ng để làm ăn . Trong tháng cuối hay tuần lễ trước Tết , bạn chạy đôn chạy đáo , cố gắng trả tiền cho các chủ nợ , để năm tới thảnh thơi .
2 / Một SV quanh năm chơi bời lêu lõng , sắp tới ngày thi thì thức đêm thức hôm để HỌC DỒN để làm được bài thi .
3/ Còn theo nhà Phật , bạn có thể có nhiều món nợ từ nhiều KIẾP TRƯỚC . Kiếp này bạn quyết tâm TRẢ HẾT tất cả các nợ này , để kiếp sau thảnh thơi . Vì vậy , có nhiều ng , tuy rất HIỀN ĐỨC , nhưng tai họa LIÊN TỤC đến với họ , là do họ muốn TRẢ NỢ DỒN, để kiếp sau được thảnh thơi . (Cuộc đời tôi là một VD : vì thấy mình bị tai họa từ nhỏ và xảy ra liên tục , tôi đã nghiên cứu về Phật giáo , về thuyết Luân Hồi , về Lý Thuyết Số và thấy mọi việc đến với tôi đều chịu ảnh hưởng của luật NHÂN QUẢ) .
B/ Các năm có biến cố lớn lao , cộng lại đều bằng 4 hay 8 :
Năm 1939 , bắt đầu đệ nhị TC = 4 vì 1 + 9 + 3 + 9 = 22 = 2 + 2 = 4 .
Năm 1975 , năm đau thương của dân miền Nam vì được người CS 'GIẢI PHÓNG' , mở đầu cho cuộc di tản , hay là cuộc bỏ phiếu BẰNG CHÂN , VĨ ĐẠI NHỨT trong TK 20 cũng = 4 vì 1 + 9 + 7 + 5 = 22 = 2 + 2 = 4 .
Năm 1988 , năm mà gần chục ngàn sư sải , SV , HS Miến đã chết cũng = 8 vì 1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 = 8 .
Còn riêng năm 2015 thì cũng bằng 8 vì 2 + 0 + 1 + 5 = 8 .
Xin dừng bút nơi đây , vì đã quá mệt sau khi chỉnh sửa một máy vi tính và màn hình qúa cũ . Và trước đó 1 desktop bị trục trặc HDD . A HARD DAY FOR ME . Hẹn thư sau . / .
CẬP NHỰT : Vì bài viết cách đây 2 năm nên chưa có tổng kết về năm 2015 .
Các khái niệm như "kiếp sau" hay "mắc nợ" (của Phật giáo) hiện cũng đc nhiều ng công giáo dùng . Một bà CG có đứa con gái yêu một anh chàng rất nghèo , thất nghiệp dài dài , v.v... : dù bà khuyên răn thậm chí chửi bới , cô ta vẫn yêu anh chàng này ; bà nói "mày mắc nợ nó" .
Một cô quen tôi rất nghèo , có đứa em gái giàu có nhưng ko giúp cô 1 đồng . Mỗi lần tôi nói , 1 ngày nào đó , nó sẽ giúp cô : cô liền trả lời , chờ KIẾP SAU , chú ơi .

No comments:

Post a Comment