Thursday, December 28, 2017

Cây cầu lạ lùng : mới nhìn hình 1 , người ta nghĩ rằng đây là cầu gảy , hay photoshop ; nhưng ko , nó lại quẹo về tay phải và xuống dốc , hình 2 .
Cầu này có tên Storseisundet ở Na uy .
xem clip để thấy xe chạy qua cầu trong khi sóng biển đánh qua đầu của họ . 
https://www.youtube.com/watch?v=h4o6V2I6N5Q

No comments:

Post a Comment