Wednesday, December 27, 2017

I/ Ảnh 1 : quân với dân như cá với nước .
Ảnh 2 : 1 lính Mỹ đang bồng một bộ đội CSBV bị thương .

II/ 3/3/1968 - Saigon : Binh nhì (private) Grady Revis , một lính Mỹ tham gia chương trình Bình định Nông thôn đang được 1 nông dân cho ăn trưa trong khi anh ta làm công tác thủy lợi (irrigation) tại làng Le My , Nam VN . Vào cuối năm 1967 , sự hợp tác ở cấp cơ sở (grassroot) này đã được báo cáo thành công khi 61.1/100 dân Nam VN đã sống trong những khu an toàn , ko còn bị phá hoại hay khủng bố bởi Việt Cộng . Nhưng cuộc tổng tấn công lớn của CS trong năm 1968 đã triệt tiêu sự thành công này và đã làm đình trệ (stall) cả chương trình bình định này .
Tạm dịch từ ảnh tư liệu chụp năm 1965 của hảng UPI .

No comments:

Post a Comment