Wednesday, December 27, 2017

- HỎI : LÍNH MỸ GIẢI TRÍ HAY DU HÍ BẰNG TIỀN TÚI CỦA MÌNH , CÒN QUAN THAM VIỆT NAM THÌ SAO ?
- TRẢ LỜI : CÂU HỎI QUÁ DỄ , BẰNG TIỀN THUẾ CỦA "DÂN NGU KHU ĐEN" CHỨ BẰNG TIỀN CỦA AI . 
Hình ảnh này , lưu trong HDD/ổ cứng của máy tính của tôi đã lâu , ko nhớ nguồn nhưng nhìn thì ai cũng hiểu : lính tác chiến Mỹ thời chiến tranh VN , mỗi ba tháng , được đưa về BTL của SĐ để nghỉ ngơi vài ngày gồm : ra phố chơi , gọi phone miễn phí về Mỹ , v.v...Còn mỗi năm , được đi chơi R & R trong 1 tháng ở các nước Á châu , Sydney và Hawaii . Sydney và Hawaii thì 1 tuần , các nơi kia 5 ngày .
Tiền lương của họ chia làm 2 : lảnh tại VN (đổi thành MPC *) và phần còn lại thì vợ con hay gđ ở Mỹ lãnh .
Người Mỹ nỗi tiếng là CHU ĐÁO : họ chăm sóc mọi nhu cầu về tinh thần cũng như thể chất của binh sĩ . Tức là , ở đơn vị nào cũng có tuyên úy (chaplain) . Còn cái mục 'nhu cầu sinh lý' , họ cũng chu đáo . Binh sĩ thường xuyên phải qua VD (venereal disease screening /xét nghiệm về bịnh hoa liểu) . Tức là quản cũng kỷ nhưng giám sát cũng kỷ , hành động phải đi đôi với lời nói . Trong khi đó ở Đồ sơn , gần Hải phòng , các quan phán , 'không có mãi dâm !' . Vả lại , lính Mỹ chơi gái = tiền túi của họ , trong khi các quan VN chơi gái = bằng thuế của dân . Đó mới là vấn đề !
* Họ dùng MPC để mua sắm , uống rượu tại các bar , v.v... Các chủ tiệm sẽ đem MPC đổi thành tiền VN . CP Việt nam đã yêu cầu Mỹ làm như vậy vì ko muốn lưu hành đồng dollar song hành với đồng VN , dẫn đến đô-la-hóa tiền tệ trong nước * . Thời đó , ng dân chỉ giử đô la nếu có nhu cầu du học , mua bán với nước ngoài , kèm theo chứng từ . Nếu ko , sẽ bị tịch thu và đi tù ; ko dễ dãi như bây giờ .
Nguồn của ảnh : báo Mỹ .
* Nguyên tắc về tài chính : 1 nước ko thể lưu hành 2 đồng tiền vì đồng tiền mạnh sẽ đẩy đồng tiền yếu ra khỏi thị trường .


No comments:

Post a Comment