Wednesday, December 27, 2017

VỊNH TOKYO , PHONG VŨ BIỂU CỦA NƯỚC NHẬT .
Nguồn : NAT GEO Oct 2002 .


Cầu-đường hầm Aqua-line dài 11-mile , hoàn tất năm 1997 . Giửa cầu là 1 thương xá , có hình cái tàu . Người xử dụng cầu này phải trả 50 đô . Góc phải là ống thông gió (air vent) , có hình giống 1 băng đảo (iceberg) . 

Tượng Thần Tự Do đứng trước Cầu Vồng (Rainbow Bridge)

Chuột Mickey quyến rũ (charm) chào mừng cô dâu rạng rỡ (beaming) và chú rể bẽn lẽn (bashful) tại Disneyland của Tokyo . Sự chiếm đóng lâu dài của quân đội Mỹ đã gia tăng sự hấp dẫn (affinity) đối với văn hóa pop của Mỹ . 


Khoảng 6.000 người homeless gồm nam và nữ tại Tokyo , sắp xếp đồ dùng cá nhân ít ỏi (meager belonging) trên lối đi dọc theo vịnh Tokyo . Mức thất nghiệp chính thức của Nhật đã trên 5/100 , nhưng có thể cao hơn .

No comments:

Post a Comment