Wednesday, December 27, 2017

I/ Nếu bạn ở Mỹ thay vì Việt nam , bạn sẽ tiêu tiền 44.5 lần hơn cho chăm sóc YT , dùng xăng dầu nhiều hơn 20.4 lần , kiếm tiền nhiều hơn 16 lần , xài điện gấp 15 lần , dễ thất nghiệp gấp 3.2 lần , khó chết ở tuổi ấu thơ hơn 71.53/100 , sống lâu hơn 6.3 năm , dễ bị kỳ thị giai cấp hơn 21.62/100 , có con ít hơn 20.01/100 và dễ bị HIV/AIDS hơn 20/100 .
II/ So sánh đời sống ở VN và Nam hàn hay những con số biết nói .
Nếu bạn ở Việt nam thay vì Nam hàn , bạn sẽ dễ chết ở tuổi ấu thơ gấp 5.1 lần NH ; dễ có con 98.28/100 hơn NH ; dùng xăng dầu 93.1/100 ít hơn , kiếm tiền 89.64/100 ít hơn , dùng điện 89.5/100 ít hơn , tốn tiền để chăm sóc y tế 89.71/100 ít hơn , dễ bị HIV/AIDS năm lần nhiều hơn , chết sớm hơn 6.78 năm , dễ thất nghiệp nhiều hơn 29.27/100 và dễ bị phân biệt giai cấp (class divide) hơn 18.21/100 .

No comments:

Post a Comment