Wednesday, December 27, 2017

Cầu - đường hầm Aqua-line tại vịnh Tokyo .
Trước nhứt bạn phải đi vào đường hầm sâu 200 bộ Anh dưới biển tại Kawasaki , 11 dăm Anh nam Tokyo , sau đó đi lên khỏi mặt nước ở giửa vịnh để hoàn tất lộ trình 17.6 km của thép và bê-tông . 
Lúc đầu giá 70 đô để đi qua Aqua-line nhưng nay chỉ còn 50 đô . (Tháng 10/2002) . 
https://www.youtube.com/watch?v=qkhOk3-jEgY

No comments:

Post a Comment