Wednesday, March 23, 2016

PHILIPPINES : CỨ 100 NGƯỜI PHI THÌ CÓ TRÊN 22 NGƯỜI PHI GỐC HOA  , VẬY TẠI SAO HỌ VẪN GIỬ ĐƯỢC ĐỘC LẬP , TỰ CHỦ ĐỐI VỚI TC ?
Người Hoa tại Phi luật Tân .
Theo thông báo của Thượng viên Phi năm 2013 thì :
"Ngày nay , người TQ chính gốc khoảng 1,35 triệu và người Phi có gốc TQ chiếm 22.8 triệu ; (bằng 22.13/100 dân số cả nước) 
Dân số Phi : 102.994.000 , sl ước lượng của năm 2016 ; GDP (danh nghĩa) , sl ước lượng năm 2016 : $369,188 tỉ , trên đầu người : $ 3,568 .
Ng Phi gốc TQ , đã có ảnh hưởng đáng kể trong nước về phương diện nhân lực , dịch vụ cộng đồng , ngân hàng và tài chánh .
Trong năm 2011 , TQ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Phi với XK đạt 6,237 tỉ đô trong 2011 và thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của Phi với 6,085 tỉ đô" .
BÀ AQUINO , TT THỨ BA CỦA PHI CÓ GỐC HOA .


HÌNH ĐẦU TIÊN LÀ HỒNG Y SIN , HÌNH DƯỚI LÀ TT MARCOS , CÁC HÌNH CÒN LẠI LÀ DOANH NHÂN , LUẬT SƯ , CHÍNH TRỊ GIA , TÀI TỬ ĐIỆN ẢNH HAY CA SĨ PHI GỐC HOA . 

Nhận xét : Tại sao "với người TQ chính gốc khoảng 1,35 triệu và người Phi có gốc TQ chiếm 22.8 triệu" , nhưng cộng đồng này lại KHÔNG LÀ mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Phi trong khi số người Hoa chánh gốc và người Việt gốc Hoa ở VN THẤP HƠN nhưng lại là đề tài bàn luận SÔI NỔI của báo chí , gồm lề phải lẫn trái ? . Tất cả là vì thái độ hay chánh sách e dè , thậm chí YẾU HÈN của CPVN đối với các lấn lướt về biển đảo hay xâm lăng về kinh tế , văn hóa , vv... của TC .

No comments:

Post a Comment