Wednesday, March 23, 2016

SINGAPORE : HÌNH ẢNH TỪ TN 1950 ĐẾN TN 1980.
LÀNG NEE SON CỦA NGƯỜI HOA  , NẰM Ở BẮC SINGAPORE , ĐƯỢC LẬP TỪ NĂM 1850 , ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN LÀM KHU DU LỊCH VĂN HÓA . 
 KHU NHÀ Ổ CHUỘT DỌC THEO SÔNG . 
ĐỂ CẢI TẠO VÀ LÀM ĐẸP SINGAPORE , CHÍNH PHỦ PHẢI DỌN DẸP NHỮNG KHU VỰC DƠ BẨN ĐẦY XÁC THÚ VẬT NỔI TRÔI TRÊN MẶT SÔNG .

No comments:

Post a Comment