Tuesday, March 22, 2016

Theo báo Anh , The Guardian , có khoảng trên 1 triệu người tị nạn/di dân chiến tranh đã đến Đức trong thời gian qua . Chính phủ Đức nghĩ thế nào khi nhận 1 số lượng khổng lồ như vậy : họ ko sợ khủng bố trà trộn trong đám tị nạn/di dân này để vào Đức hay sao ? .
Để so sánh , CP Mỹ chỉ nhận khoảng trên 10.000 ng từ Syria mà bị chống đối từ nhiều phía . 
Theo ý tôi , CP đức nghĩ rằng , quân khủng bố ISIS không khủng bố tại Đức vì chúng KHÔNG NGU DẠI để tạo cớ cho phe đối lập - với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của bà Merkel - có cớ (yêu cầu CP) trục xuất đám di dân này hay đưa họ vào các trại tập trung - như mỹ đã làm đối với kiều dân nhật tại mỹ sau khi xảy ra trận Trân Châu Cảng (Pearl Harbourg) .

No comments:

Post a Comment