Monday, January 11, 2016

MA QUỶ HỌP ĐẠI HỘI .
TÂN HỌC TINH HOA , đã đăng đúng 1 năm .
Ông A hỏi ông B : anh có bao giờ thấy MA QUỶ họp đại hội , bầu bán , biểu quyết hay bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo của họ ko ?
B : Làm sao thấy đc ma quỷ để biết họ họp đại hội . Chỉ có các đoàn thể , đảng phái của CON NGƯỜI họp đại hội thì ta mới thấy đc các hoạt động của họ tại đại hội cũng như kết quả của đại hội .
A : Ấy vậy mà ĐCSVN họp đại hội , quy tụ hàng mấy trăm con người , mà người dân ko biết họ bàn cái gì , chọn ai để lãnh đạo cái nước sắp gần 100 triệu dân này . Vậy anh nghĩ xem , họ là người hay ma quỷ ?
B : Là ma quỷ chứ là gì nữa !
A : Nếu anh nói như vậy , hóa ra dân tộc này đang đc cai trị bởi một bọn ma quỷ hay NGƯỜI CỎI ÂM (NCA) . Chỉ có ma quỷ hay NCA mới thích làm việc trong vòng BÍ MẬT , BƯNG BÍT , RẤT SỢ ÁNH SÁNG CỦA SỰ THẬT , RẤT ÁC ĐỘC , KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI , v.v...
B : Đúng như vậy : bọn này do Trời Đất sai xuống để trừng phạt dân Việt . Khi nào dân Việt đã thọ nhận hết NGHIỆP QUẢ (karma) thì Trời sẽ Thu Hồi (recall) chúng về : giống như các hảng xe hơi ở CND hay Mỹ thu hồi hàng triệu xe xe bị khuyết tật nào đó về hảng để sửa chữa lại ; hy vọng ngày này sắp đến gần , nếu trong năm nay thì càng tốt , vì dân Việt đã chịu đựng CS 70 năm rồi (từ 1945 tới giờ) .
A : Tôi cũng cầu mong được sống tới ngày chúng được Thu Hồi . Chúng đã hưởng thụ quá nhiều rồi , đang bị bội thực ; giờ là giờ phút chúng phải đứng dậy rời bàn tiệc , nếu ko muốn ăn đòn . Enough Is Enough !

No comments:

Post a Comment